MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door een grote hoeveelheid nieuwe technologieën en innovaties op het gebeid van Smart Cities, waarbij digitalisering en verstedelijking de twee grootste drijfveren zijn geweest. Dit soort ICT---technologie combinaties stellen steden in staat om duurzamer, bereikbaarder, veiliger en leefbaarder te worden. In Nederland maar ook internationaal staan grote steden zoals Amsterdam, Copenhagen, Barcelona, Soa Paulo en Chicago onder grote druk om problemen rondom parkeerdruk, ruimte gebrek, overvolle trottoirs en luchtkwaliteit aan te pakken. Dit is gepaard gegaan met een groei in de verkoop van elektrische voertuigen, hierdoor groeit ook de noodzaak om ook de publieke laadinfrastructuur ten behoeve hiervan te ontwikkelen. De continue verstedelijking welke in Nederland maar ook wereldwijd plaatsvindt, maakt dat een groot gedeelte van de consumenten geen toegang heeft tot (semi)privé parkeergelegenheid waarbij toegang tot een laadpunt te creëren is. Dit legt druk bij overheden om de publieke laadinfrastructuur te ontwikkelen ter, ondersteuning aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Echter op een gemiddeld trottoir in een stedelijke omgeving zijn immers vaak al (meerdere) lichtmast(en), beveiligingscamera’s, straatborden, parkeerautomaten en nu ook nog laadzuilen te vinden. Naast dat deze veel ruimte innemen in omgevingen waar ruimte vaak schaars is, behoeven deze ook elk een eigen aansluiting, eigen beheer en separaat onderhoud. Zowel Ligthwell als The New Motion (TNM) zijn actief binnen deze markten en hebben meerdere Smart City oplossingen geïntroduceerd, waaronder smart lantarenpalen met Wi---Fi en sensoren en laadpalen voor elektrisch rijden. Hun doelstelling nu is om hun individuele expertises the combineren binnen LightMotion en hiermee het concept van geïntegreerde EV---laadpunten naar een nieuw niveau te brengen. Hiermee wordt beoogt een all---in---one intelligent straatverlichtingssysteem te ontwikkelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.