MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

In de gezondheidszorg wordt een klinische studie voor patiënten met ernstige (ongeneeslijke) aandoeningen vaak onderdeel van het behandelingstraject. Er is veel baat bij tools en toepassingen waardoor patiënten centraler komen te staan en het hen gemakkelijker wordt gemaakt om de juiste (experimentele) zorg te vinden. Het is voor patiënten en hun behandelend artsen vaak lastig en tijdrovend om beschikbare klinische studies te vinden en vervolgens de complexe aanmeld- en screeningsprocessen te doorlopen. Behandelend artsen en patiënten worden hierdoor beperkt bij het opstellen van een zo optimaal mogelijk behandelplan. Anderzijds is het voor klinische onderzoekers vaak tijdrovend en ingewikkeld om geschikte patiënten te vinden voor klinische studies. Hierdoor ondervinden veel onderzoeksprojecten vertraging bij de uitvoer van het onderzoek waardoor nieuwe behandelmethodes later of helemaal niet beschikbaar worden.  

Aanvragers gaan een applicatie ontwikkelen waarmee het proces van het vinden van geschikt(e) klinische onderzoek(en), proactief matchen van patiënten aan klinische onderzoeken en het aanmeldings- en screeningsproces voor desbetreffend onderzoek aanzienlijk eenvoudiger en toegankelijker wordt. Daarnaast zal de applicatie een oplossing bieden voor onderzoekers die hun klinisch onderzoek onder de aandacht willen brengen bij patiënten, en stelt het de onderzoeker in staat patiënten vanuit de applicatie aan te melden in klinische onderzoeken. Aanvragers willen nu samen een generiek en open platform ontwikkelen dat principes bevat op het gebied van automatische datagathering- en verrijkings intelligentie, interfacing met publieke en private systemen, zelflerende matchingprincipes en gamification/triggering in een streng beveiligde privacygevoelige zorgomgeving. In de front-end ondersteund door een adaptieve userinterface waarmee iedereen intuïtief moet kunnen werken.

Dit project sluit aan op de thema’s Health Technology Assessment & Quality of Life en Homecare & Self-managment, met een cross-over richting roadmap digitialisation (o.a. big data) op het vlak van Health & wellbeing binnen het gebied van ICT en software ontwikkeling van de topsector Creatieve Industrie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.