MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Deze aanvraag is geschreven vanuit een uniek samenwerkingsverband met aanvragers RoDeKo en Gebr. Kos sluitkool exploitatie en ketenpartners uit de veredeling, handel en toeleverantie. RoDeKo vertegenwoordigt 123 vooraanstaande telers op gebied van productie en duurzaamheid uit Noord-Holland en Flevoland. De aanvragers hebben ieder jaar een groot aantal situaties waarin een bovenmatige tripspopulatie zorgt voor een aantasting, stagnerende groei en indirect grote financiële schade. Met name de laatste drie jaar is een enorme toename van trips geconstateerd afkomstig uit Zuid-Europese landen. De gevolgen proberen de aanvragers te voorkomen door regelmatig te spuiten met chemische insecticiden. Regelmatig wil zeggen gemiddeld zes keer per teelt, maar met uitschieters tot meer dan tien. Echter is de meeste gevallen is dit niet afdoende. De huidige manier van toepassing van een grote hoeveelheid chemie past uitermate slecht in de duurzaamheidsgedachte en toenemende leveringsvoorwaarden van afzetorganisaties terwijl het noodzakelijk is om volledige misoogsten te voorkomen. Supermarktketen streven bijvoorbeeld naar residuvrije producten en emissiearme producten zonder uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de grond of oppervlaktewater. De aanvragers willen in de toekomst bij de top (blijven) horen als het gaat om duurzame koolteelt. Wij als telers stellen als doel een duurzame beheersstrategie voor trips te ontwikkelen in de toekomst met alleen in noodgevallen een correctiebespuiting met insecticiden. Op deze manier reageren wij op de toenemende tripspopulatie en de vraag van de retail om duurzame teelt. Een ambitieus plan waar samenwerking in een R&D project essentieel is.

Concreet wil het samenwerkingsverband twee gewasbeschermingstrategieën ontwikkelen, één voor een duurzame teelt en één voor een biologische teelt. De oplossingsrichting willen de aanvragers vinden binnen het huidige middelenpakket met aanvullingen van nieuwe natuurlijke vijanden, lokstoffen, plantversterkers, GNO’s en biodiversiteit maatregelen. Het project start met drie maanden voorbereiding waarin door de projectgroep een pakket aan natuurlijke vijanden, chemie, lokstoffen, plantversterkers, GNO’s en biodiversiteitmaatregelen wordt gekozen. Vervolgens wordt dit pakket in twee teeltseizoenen tijd doorontwikkeld en getest tot twee duurzame strategieën overblijven.

Het economisch perspectief van het project ligt duidelijk in het voorkomen van misoogsten door tripsplagen. Belangrijker nog is het kunnen voldoen aan toekomstige duurzaamheidvoorwaarden van afzetorganisaties om de Europese concurrentiepositie de komende jaren te behouden. Het project past bij de innovatiethema’s voedselveiligheid en – zekerheid en Meer met minder uit het topsectoren beleid Tuinbouw en Uitgangsmateriaal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.