MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Zowel markt als maatschappij vraagt steeds nadrukkelijker om duurzaamheid van producten en productie. Doordat veel onbewerkt product van de vollegrondsgroenteteler zoals geoogst in het winkelschap liggen, heeft de vollegrondsgroenteteler ultra korte lijnen met marktpartijen. Daardoor worden duurzaamheidwensen door deze telers gezien als onderdeel van de bedrijfsvoering. De noodzaak om duurzaam te ondernemen wordt daarmee ten volle gevoeld. Het kwantificeren van duurzaamheid kost op dit moment moeite. Door opschaling van vollegrondsgroentebedrijven zijn de beschikbare registratieprogramma slechts afgeleide van programma’s in andere, grotere teelten en worden nauwelijks aangepast aan de teelten in de sector.

Een duurzaamheidsmonitor waarin wordt geregistreerd t.b.v. duurzaamheidinzicht en managementinformatie slaat twee vliegen in 1 klap. Door te registreren op basis van bekende duurzaamheidcriteria en de data te gebruiken voor duurzaamheidrapportage en management informatie krijgen vollegrondsgroentetelers een instrument in handen waarmee verantwoording naar markt en maatschappij kan worden afgelegd en waarmee tevens gestuurd kan worden op de bedrijfsvoering. Als daarna de data van verschillende bedrijven bij elkaar kan worden gebracht is het mogelijk om als sector duurzaamheid te benchmarken en gerichte acties te ondernemen op achterlopende duurzaamheidaspecten.

Ook benchmarking t.a.v. bedrijfsvoering is hiermee mogelijk. Met deze tool krijgen telergroepen verzameld in studieclubs reële informatie in handen om te toetsen en te vergelijken aan hun eigen situatie. Daarmee kan deze reële data gebruikt worden voor actualisatie van de KWIN. In het project “ontwikkeling duurzaamheidsmonitor vollegrondsgroenteteelt” komen al deze aspecten bij elkaar. Het grote bereik van de studieclub organisatie, het inzicht in begeleiding van ondernemersgroepen van de projectorganisatie, de inbreng van voorlopende telers en de expertise van de kennisinstelling maken het mogelijk een duurzaamheidsmonitor te ontwikkelen waarbij zowel markt en maatschappij kwantitatieve gegevens krijgen en de ondernemer een benchmark t.b.v. zijn bedrijfsvoering.

Uiteraard wordt e.v.a. digitaal uitgevoerd. Ontsluiting vindt plaats via een parallel ontwikkeld dashboard dat ontsloten wordt via het platform. www.vollegrondsgroente.net. Daarnaast is de monitor een instrument voor adviseurs en begeleiders van ondernemersgroepen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.