MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Hagel en vorst vormen een groot probleem voor de Nederlandse fruitteelt. Door fruittelers worden veel preventieve maatregelen genomen om hagel- en vorstschade te voorkomen. De bekendste technieken zijn het ophangen van hagelnetten voor de bescherming tegen hagel en nachtvorstberegening voor de bescherming tegen vorst. Iedere techniek heeft naast voordelen ook grote nadelen. De nadelen betreffen niet alleen productkwaliteit en teel technische aspecten maar ook de hoge arbeidsinzet, zware arbeidsomstandigheden en natuurlijke de hoge kosten en beperkte effectiviteit van de maatregelen.

Doel is de ontwikkeling van een geautomatiseerde bescherming tegen hagel- en vorstschade in de fruitteelt, zowel voor hard- als voor zacht fruit. De doelstellingen van dit project zijn kort samengevat:

  • Voorkomen fysiek zware arbeid en verbeteren arbeidsomstandigheden in fruitteelt
  • Flexibiliteit in preventie tegen hagel en vorst versus voordelen open teeltomstandigheden
  • Voorbereid op veranderingen klimatologische omstandigheden voor fruitteelt, vooral een toenemende kans op hagel verspreid over het seizoen.

Als beoogd resultaat wordt een automatisch hagel- en vorstbeschermingssysteem ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die in de glastuinbouw is opgedaan met automatisering en mechanisering van schermsystemen. Automatische aansturing door sensortechnieken (vorstdetectie) en remote control voor het snel kunnen sluiten bij naderende hagelbuien, maken onderdeel uit van de ontwikkeling. Prototypes worden in twee praktijksituatie kleinschalig getest bij deelnemende fruittelers.

Het project sluit aan bij het thema Samenwerkende Waardeketen onder MVO vanwege de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het thema Meer met Minder onder duurzame productiesystemen vanwege de vermindering van het waterverbruik bij nachtvorstbestrijding en lagere inzet gewasbeschermingsmiddelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.