MKB digiwerkplaats | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MKB digiwerkplaats

De wereld verandert continue en razendsnel door alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Door de Coronacrisis is dit in een stroomvernelling terecht gekomen. Technologie blijkt in deze crisis onmisbaar: we schakelen massaal over naar digitale oplossingen om de wereld draaiende te houden. Voor veel kleinere ondernemers is dit een enorme uitdaging, omdat ze niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Het brede mkb kan dus wel een steun in de rug gebruiken. Verschillende partijen in de regionale driehoek tussen Delft, Den Haag, Zoetermeer hebben het initiatief genomen tot het opzetten van een mkb digitaliseringswerkplaats voor de regio Haaglanden. Dit consortium bestaat uit de volgende partijen: De Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan, de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft, Provincie Zuid-Holland en de Dutch Innovation Factory. Het intiatief wordt ondersteund door een groot aantal intermediare organisaties: Rabobank Den Haag, Rabobank Zuid-Holland Midden, MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Belangenvereniging Bedrijven ZKD, RVOZ, Floravontuur Businessclub, MKB Delft, ICT-kring Delft, en Bouwend Nederland Randstad Zuid. Het is een open netwerk waar andere partijen op aan kunnen sluiten en interesse is in getoond vanuit andere gemeenten Deze mkb digiwerkplaats wil een brug slaan tussen het brede mkb (2-50 medewerkers) en kennisinstellingen in de regio om ondernemers te helpen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering door studenten te laten leren in de praktijk. Door te werken aan vragen uit de praktijk leren studenten vakoverstijgende vaardigheden die nodig zijn voor de banen van de toekomst zoals samenwerken (buiten het eigen vakgebied), probleemoplossend vermogen, servicegerichtheid en wendbaarheid. De mkb digiwerkplaats richt zich in eerste instantie op digitalisering in brede zin (zoals onlinesales en marketing automatisering van administratie en data driven business). De aangesloten intermediairs spelen een belangrijke rol omdat via hun warme netwerk contact gelegd wordt met ondernemers en ondernemersverenigingen weten wat bij hun achterban speelt. De werkplaats zet tevens in op brede kennisdeling. Hiervoor wordt door het beroepsonderwijs een digitaalplatform ontwikkeld. Het doel is om na drie jaar een toekomstbestendig businessmodel hebben, waarbij de samenwerking met het mkb ingebed is in het curriculum en een learning community van onderwijs en bedrijfsleven is ontstaan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.