MKB DigiWerkplaats Rijnmond | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MKB DigiWerkplaats Rijnmond

Het midden en klein bedrijf (mkb) is de motor van de Nederlandse economie. De coronacrisis heeft ook hen hard geraakt. Het is daarom belangrijk juist nu te investeren om de productiviteit van het mkb te verhogen. Door digitalisering in het brede mkb te versnellen, dragen we bij aan herstel van de economie. In Rotterdam initieert Albeda in samenwerking met haar partners IT Campus Rotterdam, Techniek College Rotterdam, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, MKB Rotterdam Rijnmond, VNO NCW Rotterdam Rijnmond, Rabobank Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam de MKB DigiWerkplaats Rijnmond. Deze digitale werkplaats richt zich op het versnellen van digitalisering, primair (maar niet uitsluitend) gericht op het brede mkb van 2 tot 49 arbeidsplaatsen, in het bijzonder in de sectoren retail, zakelijke en overige dienstverlening, de (maak) industrie en transport, logistiek en maritiem. Ondernemers worden gestimuleerd hun digitale-vraagstuk bij de MKB DigiWerkplaats Rijnmond in te dienen. In de MKB DigiWerkplaats Rijnmond worden deze vraagstukken uitgewerkt door studenten van diverse opleidingen en niveaus in multidisciplinaire en multilevel teams. De ondernemer profiteert: deze ontvangt een advies op maat met praktische handvatten, de roadmap. De werkplaats ondersteunt op de vakgebieden online sales en marketing, cloud engineering, web ontwikkeling, programmeren, data en automatiseren van bedrijfsprocessen. Studenten werken binnen het onderwijscurriculum van hun opleiding samen onder begeleiding van docenten. De uitgewerkte roadmap verhoogt de productiviteit van het bedrijf en stimuleert de ondernemer om verder te investeren in digitalisering. De digitale werkplaats draagt daarmee bij aan digitaal vaardige ondernemers en is tegelijkertijd een kweekvijver voor de regio om te groeien naar meer integraal onderwijs, dat doorstroom bevordert, (cross)sectorale samenwerking tussen opleidingsniveaus mogelijk maakt en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt bewerkstelligt. De MKB DigiWerkplaats haalt tijdens haar activiteiten waardevolle kennis op over de wensen en behoeften van ondernemers en aansluiting van nieuw talent bij de arbeidsmarkt. Deze kennis wordt breed gedeeld middels bijeenkomsten en een online platform en wordt aangewend voor het creëren van kennisaanbod voor ondernemers, om andere ondernemers te inspireren en te activeren voor digitalisering in hun bedrijf en voor curriculumontwikkeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.