Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen (Modienet) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen (Modienet)

Het Modienet project (Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen) is een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer.

Project: lokaal middenspanningsnet

Alle elektrische (jaarlijks 20.000 MWh) en thermische (jaarlijks 62.500 GJ warmte en 34.500 GJ koude) energie wordt lokaal op duurzame wijze opgewekt via windmolens, zon-PV, biomassaketels en bio-wkk, warmte- en koudenet met warmtepomp-WKO.

Slimme meters

Vraagsturing vindt plaats bij kantoren, bedrijven, koelvrieshuizen en mogelijk elektrische auto’s. Door energiemanagement wordt iedere decentrale opwekker en eindgebruiker van een slimme meter voorzien. Zo wordt de vraag- en aanbod sturing het potentieel van het bedrijventerrein zo goed mogelijk te benut. Dit leidt tot energiebesparing (en kostenbesparing) voor de eindgebruikers en de (toekomstige) energieleveranciers.

Greenfield bedrijventerrein

Het project vormt daarmee wereldwijd het eerste greenfield bedrijventerrein dat vanuit energieneutrale gebiedontwikkeling met intelligente ringnetten wordt opgezet. Het sluit daarmee geheel aan op de doelstellingen van het IPIN-programma.

Elektrische en thermische combinaties

In de beoogde proeftuin worden elektrische en thermische combinaties voor meerdere bedrijven en decentrale opwekkers op lokaal niveau mogelijk. De lokale distributienetten voor middenspanning, warmte en koude worden het middel om energie-uitwisseling tussen de aangeslotenen tot stand te brengen.

Er is hierbij geen sprake van simulaties, maar van ruimte voor concrete experimenten en live leereffecten rondom:
  • Modulaire opbouw van een intelligent middenspanningsnet met het volloopscenario van het bedrijvenpark
  • Collectieve koppeling van decentraal opgewekte duurzame elektriciteitsvoorziening met warmte- en koudevoorzieningen die (anders dan bij huishoudens) veelal proces gerelateerd zijn
  • Het slim sturen en combineren van (fluctuerende) energiestromen, energiebuffers en prijzen
  • Het flexibel met het vollopen van het bedrijventerrein integreren van decentrale opwekkers
  • Het toepassen van intelligente toepassingen t.b.v. energievoorziening en -gebruik
  • Juridische (on)mogelijkheden van dynamische interactie tussen netbedrijf, energie opwekkers en eindafnemers en financiële modelvorming

Partners

Bij deze proeftuin is een strategisch consortium betrokken, bestaande uit Cofely, Alliander, Technische Universiteit Eindhoven, Laborelec, Gemeente Deventer en DHV.

Titel: Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen (Modienet)
Penvoerder: Cofely Nederland N.V.
Contactpersoon: De heer ir. L.A. Straathof
Adres: Postbus 210, 3980 CE Bunnik
Telefoonnummer: 018 660 6200 / 06 5108 2816
E-mail: Leon.Straathof@Cofely-GDFSuez.nl
Website: http://www.cofely-gdfsuez.nl
Partners: Alliander, Technische Universiteit Eindhoven, Laborelec, Gemeente Deventer en DHV
Projectadviseur:
Looptijd: 01.02.2012 – 31.01.2015
Regeling: Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)
Projectnummer: IPINS11011

Geplaatst op: 05-02-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.