Module suite en core engine | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Module suite en core engine

MatchingLink is opgericht door twee voormalig asset managers en een ICT-architect met een visie die is ontstaan uit jaren ervaring in de financiële sector. Asset management is steeds meer een spel van schaalgrootte: big is beautiful. Steeds meer internationale partijen beheren vermogens van meerdere biljoenen.

 

Tegelijkertijd dalen de marges voor asset managers. De reden hiervoor is dat de kosten in essentie vast zijn; een vaste basis aan kenniswerkers en hun ondersteunende IT. Hoe groter een speler, hoe lager de fee per klant kan zijn. Verder kiezen steeds meer klanten voor goedkope index mandaten, de fees hiervoor liggen op 0,02%-0,08% van het beheerd vermogen. Voorheen waren dit vaker actieve mandaten waarbij de fees op 1,00-1,50% lagen en ook tegenwoordig nog op 0,60%-0,70%. Er is voor allerlei soorten vermogensbeheer dienstverlening sprake van een race to the bottom.

 

Om de moordende concurrentie het hoofd te bieden, kunnen asset managers niet anders dan groeien, sterk op efficiency inzetten en de kostenstructuur zoveel mogelijk proberen te variabiliseren. De grootste kostenposten voor assetmanagers zijn personeel en ICT kosten; In essentie zijn dit allemaal kosten om informatie te verwerken. De inkomsten zijn echter veelal afhankelijk van het beheerd vermogen. Hierdoor ontstaat een steeds grotere spanning tussen variabele inkomsten en vaste uitgaven.

De strategie van MatchingLink is om deze informatieverwerking waar mogelijk te automatiseren (waardoor de kosten dalen) en vervolgens aan te bieden met een prijsmodel dat variabel schaalt met de opbrengsten van de vermogensbeheerder. Hiermee brengt de vermogensbeheerder de kosten omlaag en maakt ze deze even variabel als de opbrengsten, waardoor een robuuster bedrijfsmodel ontstaat.

De oprichters van MatchingLink hebben geconstateerd dat asset managers onvoldoende profiteren van nieuwe technologie door de dominantie van enkele grote softwarepartijen. Hierdoor blijven kansen liggen om kosten te besparen en de kwaliteit van diensten en processen en auditability sterk te verhogen:

 

  • Functionaliteit van bestaande softwarepakketten en onderlinge integratie tussen pakketten is onvoldoende waardoor er heel veel met spreadsheets wordt gewerkt in het primaire assetmanagement proces. Dit brengt hoge, veelal verborgen, kosten met zich mee voor data-analyse, transformatie en rapportage.
  • Het grootschalig gebruik van spreadsheets maakt het proces kwetsbaar, foutgevoelig en slecht auditable. Letterlijk miljarden worden gemanaged in spreadsheets door slechts een of enkele portfolio managers. Ook compliance met de enorme berg aan wet en regelgeving wordt hierdoor lastig.
  • Artificial en Augmented Intelligence wordt zeer beperkt toegepast waardoor kansen op sterkte kwaliteitsverbetering en kostenbesparing worden gemist.

MatchingLink ontwikkelt software die naadloos integreert met bestaande softwarepakketten, slimme functionaliteit toevoegt en spreadsheets overbodig maakt. Andere spelers ontwikkelen hun software vanuit een bepaalde asset management functie, zoals trading of administratie. MatchingLink ontwikkelt de software vanuit de totale informatiebehoefte van asset managers. De software is bijvoorbeeld zowel compliance by design als auditable by design waarmee tegemoet wordt gekomen aan belangrijke uitdagingen van asset managers.

 

De prijsstelling van onze software is gebaseerd op het voordeel dat de klant ermee kan behalen. Omdat klanten veel handmatig werk hebben om bestaande systemen te verbinden zijn de huidige kosten relatief hoog. De kostenbesparing op gezamenlijke personeels- en ICT kosten voor specifieke toepassing moet met aanschaf van onze software, met  80% kunnen dalen. De belangrijkste besparingen zitten in efficiëntere data uitwisseling tussen systemen en daarnaast in het aanbieden van modules die automatisering bieden op gebieden als reporting, portfolio management en strategische analyses. Ook de bovengenoemde design factoren (compliance en audit) zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing; als compliance of audit al aantoonbaar automatisch worden uitgevoerd scheelt dat veel werk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.