My 2030s Energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

My 2030s Energie

Doel:
Het doel is het creëren van energiebewustzijn onder burgers en het stimuleren van handelingsbereidheid, inzicht krijgen in de succesfactoren van een sociale interventie door het opleiden en begeleiden van change agents en het ontwikkelen van een methode om individuele burgers te stimuleren een leidende rol te spelen in energietransities.

Korte omschrijving:
My 2030s Energie bestaat uit vier fases; er wordt een publiekscampagne over de energietransitie (1) gecombineerd met interventieateliers waarin gewone burgers worden opgeleid en gecoacht tot change agents (2). De change agents krijgen budget en ondersteuning om concrete actie te ondernemen op het gebied van energiebesparing, decentrale opwekking of gebruik van duurzame energie (3). In (4) worden de resultaten geanalyseerd en de effectiviteit van het instrument change agent beoordeeld.

Er wordt ook een reeks openbare publieksbijeenkomsten in vier Nederlandse steden gehouden waarbij de toekomst van energiegebruik en -opwekking centraal staat. De reeks wordt gecombineerd met een Microsociety, een burgerpanel van 20 personen dat een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving.

Aanleiding:
Het lukt succesvolle kleinschalige (bottom-up aangezwengelde) initiatieven vaak niet bij transitieprocessen om op te schalen naar systeemniveau. Om energie-innovaties makkelijker te kunnen realiseren, richt dit project zich op het verkrijgen van inzicht in zowel de maatschappelijke behoeftes als het handelinsperspectief van burgers/consumenten, zodat burgers een actieve rol gaan spelen in de energietransitie.

Resultaat:
Naar verwachting is het instrument change agent een effectieve methode om burgers te stimuleren een actieve rol te spelen in de energietransitie. De methode kan worden toegepast bij alle organisaties die een beroep moeten doen op de handelingsbereidheid bij burgers. Dus niet alleen op het gebied van energie, maar ook bij andere maatschappelijke transities.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.