Naar een bio-circulaire textielketen: de Nederlandse kleurkaart | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Naar een bio-circulaire textielketen: de Nederlandse kleurkaart

Fibershed, Wilder Land, Roua Atelier en Hul le Kes streven er binnen het circulaire ketenproject naar om de keten van textielverf aanzienlijk te verduurzamen en hiermee de CO2-uitstoot, het gebruik van vervuilende grondstoffen als nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten onnodig te maken, en de grote hoeveelheden water die gebruikt worden aanzienlijk te verminderen. Middels onderhavig project wordt er een keten georganiseerd waarbij diverse biobased en biologisch afbreekbare kleurstoffen worden ontwikkeld ten behoeve van het verven van textiel, op basis van inheemse kruiden en plantensoorten die CO2 opslaan en biodiversiteit verbeteren.

Het project begint bij de oorsprong, waarbij de biodiversiteit wordt gestimuleerd door het aanplanten van relevante inheemse planten en kruiden langs akkers en weilanden welke verwerkt kunnen worden tot kleurstof voor textiel. Vervolgens zal er ontwikkeling plaatsvinden van de diverse kleurstoffen en het testen van verfprocessen op het textiel. Hoofddoel hierbij is om een bio-circulaire materiaalketen te ontwerpen van biobased kleurstoffen welke op relevante ketenschaal uitvoerbaar gaat zijn na afloop van het project.

Het project verwacht gewenste resultaten te behalen met betrekking tot het vaststellen van de gewenste kruiden en planten, het verkrijgen van de benodigde kleurstofrecepturen en de procesrecepturen voor het aanverven van verschillende stoffen en garens. Tot slot is het van groot belang dat na afloop van het project vastgesteld wordt hoe onderhavig project verder doorgevoerd kan worden in de gehele keten. In dit proces zal een belangrijke rol ingevuld worden door procesbegeleider Brokkenmakers, wie zich in zal zetten om het proces om tot de nieuwe keten te komen zal coördineren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.