National Action Plan for prevention of future flooding in Thailand | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

National Action Plan for prevention of future flooding in Thailand

Na de overstroming in 2011 krijgt de Thaise overheid ondersteuning van verschillende landen. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de Nederlandse expertise op watergebied en er zijn al diverse Thaise delegaties in Nederland geweest om kennis te maken met het moderne watermanagement in Nederland. Om in de toekomst de veiligheid te kunnen waarborgen ter voorkoming van overstromingen in Thailand wordt er een geïntegreerd watermanagementsysteem opgezet waarbij alle noodzakelijke instellingen in Thailand betrokken worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de unieke Nederlandse aanpak op het gebied van integraal waterbeheer welke gedemonstreerd zal worden evenals het meenemen van elementen van de NL Delta-aanpak en het programma Ruimte voor de Rivier. Het consortium bouwt met dit project hun onderlinge samenwerking verder uit in combinatie met de Thaise overheid. Met de resultaten van deze pilot zal gekeken worden of en hoe deze in het National Action Plan ten behoeve van het voorkomen van toekomstige overstromingen en economische schade te verwerken zijn en is hiermee gelijk een goede mogelijkheid geboden om te kijken wat er nog nodig is om verder op te schalen. Het project is opgebouwd uit de volgende fasen: 1.    Verzamelen van dat en analyses, identificatie van direct mogelijke oplossingen, voorbereidingen tbv alternatieve scenario’s voor het volgende overstromingsseizoen. 2.    Overleg met alle betrokken partijen, ontwikkeling kaders National Action Plan, het initiëren en stimuleren van nieuwe contacten en het initiëren van bedrijvigheid (spin –of). 3.    Voorbereiding van een gedetailleerd werkplan, geld inzamelen (funding), voor de uitvoer van het werkplan middels een seminar en het ontwikkelen van de technische kennis en de eisen/randvoorwaarden voor een geïntegreerd overstromingsmanagement.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.