New Urban Sanitation | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

New Urban Sanitation

Dit project is een resultaat van een G2G project dat is gestart in januari 2012. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een lange historie in samenwerking met het Indiase ‘Department for Scene & Technology’. Dit is in 2006 gestart met de ondertekening van een MoU tussen de beide landen om verdere samenwerking op te starten. India heeft enorm grote waterproblemen en daarom heeft de Indiase overheid uitgesproken dat Nederland een belangrijke partner voor watertechnologie is. Binnen de Mout is een Programma of Cooperation ondertekend waarin specifieke activiteiten zijn gedefinieerd. Na een high niveau ontmoeting tussen de twee overheden in 2010 in Den Haag lanceerde de Indiase overheid het ‘DIWALI’ initiatief (Dutch Indian Water Alliance for Leader hip Initiatie). DIWALI is een ambitieus plan om samenwerking te creëren op het gebied van onderzoek, innovatie en business Development. Agentschap NL is verantwoordelijk voor de implementatie van DIWALI.Onder het G2G project zijn 9 innovatieve zuiveringsconcepten ontwikkeld. Zowel India als Nederland selecteerden de twee meest veelbelovende concepten. Eén van deze concepten is het New Urban Sanitation systeem waarin innovatieve en complementaire technologieën zijn gecombineerd in een uniek afvalwater behandelingsconcept. Om tegemoet te komen aan de sterk stijgende vraag van de industriële sector, heeft de Indiase overheid geen ander alternatief dan recycling van het huishoudelijk afvalwater, dat op dit moment kan voldoen aan 60% van de industriële watervraag. Schrijnend tekort aan productiecapaciteit (in Gujarat 350.000 m3 zoetwater/dag) en economische overwegingen zullen de afname bepalen van het geproduceerde zoet water. Het zoet water wordt zelfs op 800 meter diepte gewonnen. Op dit moment zijn niet of nauwelijks afvalwaterbehandeling installaties in gebruik in India. Tot op heden wordt, zodra een tekort ontstaat, hiervoor schoon drinkwater gebruikt. Dat water is dan niet beschikbaar als drinkwater voor de burgers. Het NUS-pilot project springt in dit gat. Waterautoriteiten kunnen huishoudelijk afvalwater recyclen tot proces kwaliteit water voor de industriële sector, door inzet van de NUS-technologie. Dit zal niet alleen de tekorten op industrieel water verlichten, maar help India tevens om haar beschikbare natuurlijke bronnen verantwoordelijk en duurzaam in te zetten, zonder compromissen op de behoeften van huishoudelijke, milieu- en landbouwsectoren.Op dit moment wordt slechts 27% van Indiaas stedelijk afvalwater behandeld, terwijl de rest, dus 73%, onbehandeld op oppervlaktewater wordt geloosd. Daar ligt de marktkans voor het NUS-project en –consortium: -      423 klasse I gemeenten behandelen 30% van hun stedelijk afvalwater, -      499 klasse II gemeenten behandelen slechts 3% van hun stedelijk afvalwater. Deze faciliteiten kunnen worden verbeterd door het consortium, zodat hun effluent door de industrie kan worden hergebruikt als industrieel / proces water.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.