Offshore bassins voor aquacultuur, biodiversiteit en groene energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Offshore bassins voor aquacultuur, biodiversiteit en groene energie

Overbevissing en demografische ontwikkelingen vragen om alternatieve technieken, anders dan de traditionele visvangst. Uit studies en demonstratieprojecten is gebleken dat mosselteelt tussen offshore windparken economisch potentieel vertoont. Dit mede gezien het feit dat het cultiveren van hangcultuurmosselen op deze locaties haalbaar is gebleken vanuit biologisch oogpunt.

Een voornaam risico in de grootschalige uitrol van mosselcultuur binnen de offshore windparken is echter technisch van aard en vloeit voort uit de golfslag en bijkomende belasting op de longlines waarop mosselen gecultiveerd worden. Deze golfslag en bijhorende belasting op de longlines kan gereduceerd worden door de golfenergie te onttrekken met behulp van golfenergie-omzetters.

Clearwater Technologies (CWT) heeft het voornemen om een haalbaarheidsstudie te initiëren om ecologisch verantwoorde bassins te realiseren te midden van offshore windparken. In het milde golfklimaat van deze offshore bassins kunnen mosselen in optimale omstandigheden gecultiveerd worden. Bovendien wil CWT onderzoeken hoe de spanen van de golfenergie-omzetters als hard substraat kunnen fungeren om de lokale biodiversiteit te stimuleren. Dit ter compensatie van de ecologische impact van aquacultuur en offshore wind. Hierdoor kan zowel het economisch als het ecologisch rendement van de Noordzee per eenheid van oppervlakte sterk opgekrikt worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.