Offshore Wind Taiwan | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Offshore Wind Taiwan

p>Offshore-windsector richt pijlen op Taiwan. Duurzame energie staat internationaal op de agenda. Ook Taiwan wil flink investeren. De Taiwanese overheid zet in op offshore windenergie, maar beschikt niet over de nodige kennis en kunde. 10 Nederlandse bedrijven en de overheid hebben de handen ineen geslagen om dit gat op te vullen. Het convenant voor Wind op Zee Taiwan is een feit. Samenwerking met het buitenland De duurzame plannen van de Taiwanese overheid zijn duidelijk. Tegen 2025 wil zij 5,5 GW aan offshore windprojecten installeren en daarbij zoveel mogelijk het plaatselijke bedrijfsleven betrekken. Omdat het Taiwan aan specifieke kennis en ervaring in offshore wind ontbreekt, zoekt het de samenwerking met het buitenland. Nederland is hierin een interessante partner op het gebied van marine engineering en installatie. Maar Taiwan staat ook open voor samenwerking in de rest van de toeleveringsketen. Convenant maakt sterk Het recentelijk opgerichte convenant Wind op Zee Taiwan richt zijn pijlen op deze veelbelovende Taiwanese markt. De groep ging officieel van start op 6 september. Toen werd het eerste exemplaar van het convenant uitgereikt aan coördinator Arjen Schutten van Holland Home of Wind Energy (HHWE). Het convenant bestaat uit 10 Nederlandse offshore windbedrijven en de Nederlandse overheid, die dankzij het programma Partners for International Business (PIB) de samenwerking aangaan. Als cluster betreden ze samen de Taiwanese markt. Door samen vanuit een afgestemde strategie te werken in plaats van losse activiteiten op te zetten, staan ze sterker in deze nieuwe markt. Wat het convenant de komende 3 jaar op touw gaat zetten is nog niet bekend, maar we kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten. Met activiteiten zoals beurzen en samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen en overheden, gaat de groep de komende 3 jaar de Nederlandse offshore windsector promoten. Ook moedigt het convenant kennisuitwisseling aan en versterkt het de overheidsrelaties over en weer. Zo kunnen de Nederlandse bedrijven zichzelf stevig in de Taiwanese markt zetten. Partners for International Business Met Partners for International Business wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Wind op Zee Taiwan is een goed voorbeeld van hoe PIB hulp biedt aan groepen van bedrijven om, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, samen een buitenlandse markt te betreden. Meer weten? Heeft u vragen over dit project van PIB? Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hassan Elwali E: pib@rvo.nl Kees Mokveld E: kees.mokveld@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.