Onderzoek haalbaarheid peer-to-peer blockchain networking voor een drone zwerm | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Onderzoek haalbaarheid peer-to-peer blockchain networking voor een drone zwerm

Kryha heeft een idee voor software voor peer-to-peer networking op basis van een decentraal secure blockchain netwerk, waarmee middels machine to machine connecties een zwerm van autonome (zelf- rijdende/vliegende/varende) drones aangestuurd kan worden. De doelstelling van dit project is om technische en economische haalbaarheidsvragen te beantwoorden voorafgaande aan het R&D project, omdat er nog te veel onzekerheden zijn om de slaagkans van de ontwikkeling te kunnen bepalen en een investeringsbeslissing te kunnen nemen ten aanzien van het R&D project. Het project sluit aan bij de doelstellingen genoemd in het kader van het thema ‘Smart Industries in het MKB-Innovatiestimuleringsplan voor de topsector HTSM.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.