Onderzoek naar en realisatie van een energiebesparend en duurzaam wooncomplex met energienoviteiten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Onderzoek naar en realisatie van een energiebesparend en duurzaam wooncomplex met energienoviteiten

Woningcorporatie De Woonplaats heeft samen met Saxion Hogescholen een energiezuinig woonconcept voor appartementencomplexen ontwikkeld. Dit woonconcept is een combinatie van nieuwe energiebesparende technieken en optimale gebruiksvriendelijkheid.

Aanleiding: energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
Nieuwbouwwoningen dienden wettelijk te voldoen aan een energieprestatie¬-coëfficiënt (EPC) van 1,0. Woningcorporaties en vastgoedpartijen proberen deze norm zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te halen. Nieuwe energiebesparende concepten en duurzame energieoplossingen blijven daardoor vrijwel buiten beeld.

Realisatie duurzaam woonconcept
Woningcorporatie De Woonplaats wilde, in nauwe samenwerking met Saxion Hogescholen uit Enschede, deze situatie veranderen. Er is daarom een woonconcept gerealiseerd waarin beide genoemde aspecten de volle aandacht hebben gekregen. Cruciaal is dat het concept realistisch, energiezuinig, haalbaar, betaalbaar, gezond en gebruiksvriendelijk is.
Uiteindelijk moet dit een EPC van 0,4 opleveren.

Doel: overname concept woningcorporaties
Alle woningcorporaties en vastgoedpartijen in Nederland moeten het concept eenvoudig overnemen in andere nieuwbouw? en zo mogelijk ook renovatieprojecten.

Passiefhuis
Om de genoemde doelstelling te halen, hebben de betrokken partijen vijf varianten opgesteld en besproken. Uiteindelijk is een concept gekozen met onder meer een extreem hoge isolatiegraad van de buitenschil, van tenminste Rc = 8,0 m2K/W. Deze bouwvorm sloot aan bij het in Duitsland succesvolle concept van het ‘ Passiv Haus ’. Verder is gekozen voor ‘ademende ramen’ met CO2-meting. Dit leverde een positieve bijdrage aan het binnenklimaat, de leefomgeving en gezondheid van de bewoners. ‘Ademende ramen’ voorzien in een automatische verversing van de binnenlucht. Naast innovatief zijn ze ook energiebesparend.

Energievoorziening met een PVT
De energievoorziening vindt plaats met een PV/Thermisch-zonnesysteem (PVT) in combinatie met warmteopslag in de bodem en een warmtepomp. Een PVT-paneel bestaat uit een zonnepaneel dat zowel elektriciteit als warm tapwater levert. Naast het PVT-systeem zijn er nog extra zonnecollectoren en PV-systemen voor elektriciteitsopwekking, verwarming en warmtapwatervoorziening.

Het woonconcept is gerealiseerd in een appartementencomplex aan de Kneedweg te Enschede. Na realisatie was er monitoring en evaluatie welke invloed de maatregelen hebben gehad op een gezond binnenklimaat en het energieverbruik. Dit resulteerde in een brochure en een digitaal toegankelijke toolkit/handleiding om herhaling mogelijk te maken.

Titel Onderzoek naar en realisatie van een energiebesparend en duurzaam wooncomplex met energienoviteiten
Penvoerder Woningcorporatie De Woonplaats
Contactpersoon dhr. D. Roetert Steenbruggen
Adres Postbus 23, 7500 AA Enschede
Telefoonnummer 053 – 475 75 75 (algemeen) of 053 – 47 57 39(rechtstreeks)
E-mail drsteenbruggen@de-woonplaats.nl
Website www.de-woonplaats.nl
Partners Saxion Hogescholen
Looptijd mei 2005 – maand tot 29 april 2008
EOS-regeling DEMO Gebouwde omgeving
Projectnummer DEMO01013


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.