Onderzoek pschyco-educatie voor studenten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Onderzoek pschyco-educatie voor studenten

Studenten hebben te kampen met een steeds grotere werkdruk op school, moeten sneller afstuderen..en het lijkt steeds belangrijker om tijdens de studie al op te vallen met bijvoorbeeld goede cijfers, stages..of andere activiteiten voor een latere carrière. Daarnaast hebben studenten meer financiële zorgen..omdat de studiefinanciering is afgeschaft en speelt druk vanuit sociale media ook een belangrijke rol in..het leven van de huidige generatie. Dit resulteert in stress, uitval en zelfs psychische klachten heeft..onderzoek van Hogeschool Windesheim uitgewezen. Binnen dit project wordt daarom een vorm van..cognitieve en pschyco-educatie onderzoeksmethodiek onderzocht op haalbaarheid voor het vroegtijdig..signaleren van problemen bij deze specifieke groep…De technologie biedt een innovatie voor o.a. maatschappelijke uitdagingen op het gebied van..(geestelijke) gezondheid, demografie en welzijn, omdat het de drempel voor een hulpvraag verlaagt,..doordat naast de reguliere behandeling de patiënt in eigen tijd met zijn problematiek aan de slag kan..gaan en zorgverleners op afstand samenwerken om de algehele gezondheid van de patiënt aan te..pakken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.