Online Trillingsprognose Software | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Online Trillingsprognose Software

Nederland is een dichtbevolkt land met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande infrastructuur. De uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden zonder het doen ontstaan van trillingen is haast onmogelijk. Maar de intensiteit van de trillingen en daarmee het risico, verschilt van geval tot geval. Soms zijn ze onschuldig, maar bij sloopwerk, heiwerkzaamheden of wanneer een damwand geplaatst wordt, is altijd sprake van een zeker risico. Trillingen veroorzaken overlast voor mensen en soms ook schade aan gebouwen. Maar wat is nu exact overlast of hinder? Voor iedere persoon is de hinderbeleving van trillingen anders en is de vrees voor schade altijd gegrond. In Nederland zijn voor deze vragen richtlijnen beschikbaar. De SBR Richtlijnen 2006 beschrijft de meettechniek en het toetsingskader van gemeten waarden in drie beoordelingsrichtlijnen: deel A (schade aan gebouwen), B (hinder voor personen) en C (storing aan apparatuur). Met behulp van trillingsmeters kunnen aannemers (en ook betrokkenen) de werkzaamheden monitoren en indien nodig ingrijpen. Echter, voorkomen is beter dan genezen. Daarom worden bij diverse projecten handmatig trillingsprognoses opgesteld. De huidige analysemethoden om trillingsprognoses op te stellen voldoen in de praktijk onvoldoende en dienen handmatig te worden uitgevoerd, waardoor deze niet op grote schaal snel en commercieel interessant in de markt aangeboden kunnen worden. Daarom willen de aanvragers in dit project software ontwikkelen waarmee online trillingsprognoses kunnen worden aangeboden, die vervolgens geheel geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe worden databases met elkaar gekoppeld, dient data door de ontwikkeling van slimme algoritmen geanalyseerd te worden en wordt realtime data van trillingsmeters ingevoerd. Zowel regionaal, nationaal als over de landgrenzen levert dit project nieuwe kennis en inzichten op.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.