Ontwikkeling 4e generatie biobased productieproces voor azijnzuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling 4e generatie biobased productieproces voor azijnzuur

Doel:
Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een biotechnologisch productieproces voor azijnzuur uit zonlicht en CO2.

Korte omschrijving:
Photanol en AkzoNobel ontwikkelen in dit project het 4e generatie biobased proces voor de productie van azijnzuur dat gebaseerd is op de gepatenteerde Photanol methode. Bij de Photanol methode worden cyanobacteriën zodanig gemodificeerd dat ze direct uit CO2 en water, met behulp van energie uit zonlicht, azijnzuur kunnen produceren. Het betreft hier de eerste stappen binnen een langjarig ontwikkelingstraject. Na einde van dit tweejarige BBE-I project volgt een ‘go, no go’ voor verdere opschaling naar een pilot in Chemiepark Delfzijl.

Aanleiding:
Monochloorazijnzuur (MCA) is een grondstof voor coatings en chemieproducten. Wereldwijd wordt jaarlijks circa 650.000 ton MCA geproduceerd. Grondstoffen voor de productie van MCA zijn azijnzuur en chloor. De meest voorkomende productieroute voor azijnzuur is via het ‘Monsanto-proces’ uit methanol. De benodigde methanol wordt geproduceerd door oxidatie van methaan (uit aardgas); een productieproces gebaseerd op een eindige fossiele grondstof. Biobased productie van azijnzuur op een industriële schaal kan een significante reductie van de carbon footprint opleveren en kan resulteren in grondstoffenonafhankelijkheid doordat geen (eindige) fossiele grondstof meer nodig is.


Resultaat:
Resultaten van dit project zijn een organisme dat in staat is om azijnzuur uit CO2 en zonlicht te produceren, een ontwerp voor een bijbehorend productieproces en een uitgewerkte business case.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.