Ontwikkeling en demonstratie van ontvochtiging in glastuinbouw als systeemonderdeel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling en demonstratie van ontvochtiging in glastuinbouw als systeemonderdeel

Om het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de glastuinbouw substantieel terug te dringen, is een geïntegreerde aanpak van het kasklimaat nodig. De slimme ontvochtigingsunit die in dit project wordt gedemonstreerd, kan hierin een sleutelrol spelen.

Aanleiding: regelbaarheid vochthuishouding in kas niet optimaal
De regelbaarheid van de vochthuishouding in een kas is niet optimaal. De vochtigheidsgraad wordt op het gewenste niveau gehouden met behulp van luchtramen en verwarming. Deze conventionele methode is niet energiezuinig en heeft bovendien altijd invloed op andere parameters, zoals temperatuur en CO2-gehalte. De behoefte aan technieken waarmee de vochtigheid beter en duurzamer geregeld kan worden, is dan ook groot.

Project: innovatieve ontvochtigingsunit
Dit project had tot doel een innovatieve ontvochtigingsunit te bouwen en te demonstreren die het vochtniveau onafhankelijk van andere parameters op het juiste peil hield. Met behulp van deze unit moest de tuinder in staat zijn het vochtgehalte in zijn kas te reguleren terwijl temperatuur en CO2-niveau constant bleven en de ramen van de kas gesloten bleven.
Dit leiddde tot een lager verbruik van fossiele brandstoffen en tot minder uitstoot van CO2. Om grootschalige implementatie mogelijk te maken, dienden de kostprijs en de terugverdientijd van de unit aantrekkelijk te zijn voor een grote doelgroep.

Aantal fasen
Het project is onderverdeeld in een aantal fasen:
1. Allereerst is er een prototype van de ontvochtigingsunit gebouwd en onderworpen aan een serie gecontroleerde tests.
2. Vervolgens is de unit geïnstalleerd in een proefkas. In deze praktijkfase is uitgebreid aandacht besteed aan een soepele werking van het apparaat en de bijbehorende installatie (pijpen, buizen, kabels etc.), aan een optimale onderhoudsvriendelijkheid, aan maximale duurzaamheid en aan een goede integreerbaarheid met andere klimaatbeheersingsapparatuur en regelsystemen.
3. Op basis van de ervaringen uit de demonstratiefase is ten slotte een seriematig produceerbare ontvochtigingsunit ontworpen. Deze moest in verschillende uitvoeringen beschikbaar komen voor inzet in diverse gewasafhankelijke teeltopstellingen.

In een later stadium zou het nieuwe ontvochtigingsconcept mogelijk worden gecombineerd met warmteopslag (met behulp van aquifers), zodat de energiebesparing wordt gemaximaliseerd.

Het project is uitgevoerd door Priva B.V. in samenwerking met Recair B.V. en Level Energy Technology.

Titel Ontwikkeling en demonstratie van ontvochtiging in glastuinbouw als systeemonderdeel
Penvoerder Priva B.V.
Contactpersoon Dhr. D. Zwartveld
Adres Postbus 18, 2678 ZG DE LIER
Telefoonnummer 0174 52 26 00
E-mail dick.zwartveld@priva.nl
Website -
Partners Recair B.V.
Looptijd 1/9/2005 - 5/1/2007
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO03003

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO03003.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.