Ontwikkeling nieuwe vangstmethodes ten behoeve van selectievere pijlinktvisvangst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling nieuwe vangstmethodes ten behoeve van selectievere pijlinktvisvangst

Door klimaatverandering warmt de Noordzee op. Vissoorten die van warmer water houden komen langzaamaan steeds meer voor in de Noordzee. Een van deze soorten is de pijlinktvis. De pijlinktvis is een economisch interessante vissoort voor de Nederlandse boomkorvisserij. Aangezien vissers deze weekdieren steeds vaker tegenkwamen in de Noordzee en de pijlinktvis reeds als economisch interessant wordt gezien, hebben zij besloten om ook hierop te gaan vangen. Momenteel is de meest gangbare en selectieve vorm om op pijlinktvis te vissen de zogenaamde flyshoot methode. Deze techniek veroorzaakt minder bodemberoering en de pijlinktvissen worden tevens minder beschadigd.

Wat als bijvangst begon is nu een behoorlijk deel van de vangst van de trawlvisserij. Waar de flyshoot methode een duurzame vangstmethode is voor grotere vissersschepen (tussen de 30 en 45,99 meter lang, i.e. boomkorkotters) biedt deze geen uitkomst voor de kleinere kotters (12 tot 23,99 meter lang, i.e. garnalenkotters). Ook bij deze groep vissers leeft de wens om op duurzame en selectieve wijze op pijlinktvis te vissen. Het gaat hierbij om viskotters welke momenteel zijn uitgerust met sleepnetten en wekelijks langoustines (Noorse kreeft), tong, schol, garnalen en ook pijlinktvis aanlanden. Bij deze vorm van visserij worden twee sleepnetten over de zeebodem getrokken wat resulteert in een hoge mate van bodemberoering, CO2-uitstoot en veel ongewenste bijvangst. Zodoende staat deze vangstmethode onder druk en daarom wil deze vissersgroep binnen de kottervisserij sterk verduurzamen.

Het onderhavige innovatieproject heeft daarom de volgende doelstelling: “Grote stappen zetten in de ontwikkeling van nieuwe vangstmethodes en vistuigen ten behoeve van selectievere vangst van pijlinktvis, met minder bodemberoering dan de methodes en vistuigen die nu worden gebruikt (c.q. boomoorvisserij) en geschikt voor de implementatie op garnalenkotters.” Belangenorganisatie PO Wieringen, welke staat voor duurzaam en verantwoord vissen, zal zich binnen dit project inspannen om bovenstaande doelstelling te bereiken. Onder leiding van PO Wieringen zullen de innovatieve scheepstuiger CIV Den Oever (hierna CIV) en Visserijbedrijf J.M. Zomerdijk (eigenaar van de garnalenkotter WR274) verschillende innovatieontwikkelingen ondernemen. Beoogd resultaat van dit project is dat er selectiever en milieuvriendelijk op pijlinktvis gevist kan worden met schepen tussen de 12 en 23,99 meter lang. Voor dit kottertype vormt pijlinktvis momenteel een commercieel interessante (bij)vangst bij andere visserij (o.a. langoustines, tong, schol en garnalen). Dit project zou ertoe kunnen leiden dat een groot aantal vissers en garnalenkotters huidige vangstmethodes volledig dan wel deels vervangen met duurzame vangst van pijlinktvis, welke buiten Natura 2000-gebieden kan worden ingevangen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.