Ontwikkeling sterilisatiesysteem t.b.v. optimalisatie mestverwerking | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling sterilisatiesysteem t.b.v. optimalisatie mestverwerking

Doel:
Doel is het ontwikkelen van een continu systeem voor het steriliseren van mest (en eventueel bijgevoegde co-producten) als voorgeschakeld proces voor een biovergister en dit vervolgens te testen en te optimaliseren in een pilot opstelling.

Korte omschrijving:
In dit project wordt een systeem ontwikkeld ter voorbehandeling van mest en co-producten door middel van een continu proces waardoor een hogere gasproductie tijdens de vergisting ontstaat. Door middel van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zal een prototype worden vervaardigd en als pilot worden getest op locatie bij een biogasinstallatie met WKK.

Aanleiding:
Er bestaat een groeiende behoefte en noodzaak om biogas te produceren uit biomassa, zoals mest, cosubstraten, GFT-afval, bermgras en natuurgras. De trage en onvolledige omzetting van dit type lignocellulosehoudende biomassa vermindert de economische haalbaarheid van vergisting. Het verschil tussen hoge kosten voor vergisting en van de lage marktwaarde van het geproduceerde biogas moet worden gecompenseerd. Een snellere en meer volledige vergisting van de uitgangsmaterialen kan uitkomst bieden.

Resultaat:
Dit project resulteert in een prototype van een continu sterilisatiesysteem voorgeschakeld aan een biovergister waarmee het rendement van de productie van biogas kan worden verhoogd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.