Ontwikkeling Urban Farming principe | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling Urban Farming principe

Nederland staat bekend om haar tuinbouwprestaties en innovaties. Ondanks onze kleine oppervlakte speelt ons land niet alleen in relatieve zin, maar ook in absolute zin een grote rol op de internationale tuinbouwmarkt. Na kassen en volledig geautomatiseerde megafarms zijn, mede onder invloed van ecologische factoren, heden ten dage slim georganiseerde urban farming (stadstuinbouw) principes onderwerp van gesprek. Steden worden alsmaar groter, met meer mensen die allemaal moeten eten. In veel landen liggen de landbouwgronden ver van de steden verwijderd en gaat er veel product verloren tijdens het transport en handling. Het wordt tijd om het platteland naar de stad te halen en hier zelf te starten met de productie van gezonde voeding. Aanvragers hebben in een bijzonder laboratorium, zeer toepasselijk gesitueerd op het voormalig Floriade terrein te Venlo, indrukwekkende resultaten bereikt met een zeer bijzonder urban farming principe. De eerste resultaten uit laboratoriumproeven zijn veelbelovend: een volledig energieneutraal, twaalf maal productiever kweekproces met tegelijkertijd een besparing van 98% drinkwater. Als dit concept kan worden doorontwikkeld tot een schaalbaar product, dan heeft Urban Ponics het potentieel om een internationale doorbraak te bereiken op het gebied van urban- en biofarming met een impact van potentieel vele tientallen miljoenen euro’s. Bovendien kan grootschalige grondwatervervuiling als gevolg van inzinkende meststoffen volledig worden teruggedrongen en kan zeewater nuttig gemaakt worden voor irrigatie van gewassen. Om dat te bereiken, is het uitvoeren van onderhavig project, waarbij de in het laboratorium behaalde resultaten worden ontwikkeld tot een werkend en vermenigvuldigbaar productconcept. Daarvoor is onder meer slimme automatisering van de voedingsparameters en (remote-) controle mechanismen een belangrijke voorwaarde. Samenwerking met een partner die gepokt en gemazeld is in computerisering en automatisering van complexe processen is tevens een randvoorwaarde voor succes. Urban Ponics B.V. en Facility Support B.V. – ontwikkelen samen een oplossing om verticale teelttechniek ook buiten het lab mogelijk te maken. De slakroppen hangen daarbij boven elkaar in een speciale verticale voedingsbuis met hun wortels vrij in de lucht waarin aan de binnenzijde voedingsstoffen in (zee)waterdampvorm worden toegediend. Daarbij is het gebruik van water en energie een fractie van die wordt gebruikt voor telen in de grond. Wat de laboratoriumproeven hebben uitgewezen, is dat één van de belangrijkste aspecten bij het verticaal grond-loos telen het krijgen en behouden van de controle over het kasklimaat is. Het klimaatgedrag in een verticale opzet is, in tegenstelling tot horizontaal kweken veel moeilijker te beheersen. Immers zijn er significantie verschillen in licht en warmte blootstelling tussen de verschillende verticale lagen. Afhankelijk van de lichtinstraling is ook het warmteverloop (de stroming) een lastig beheersbare variabele. Dat maakt dat de gebruikelijke klimaat beheersingssystemen dan ook niet voldoen. Als onderdeel van het project ontwikkelen aanvragers een geautomatiseerd kasklimaatsbeheerssysteem voor een ‘cloud’ van kleine, verticale, grond-loze, compacte microkassen. Beoogd wordt een uniek systeem dat alle klimaatparameters continu controleert en bijstuurt op basis van de meetgegevens en actuele voedingsbehoefte van de gewassen. Voorts dient het volautomatisch de voedingsstoffen toe. Het betreft een intuïtief, intelligent systeem dat niet enkel de registratie, classificatie en vooral de interpretatie van gegevens mogelijk maakt en hier direct op kan inspelen. Het is wereldwijd een unieke ontwikkeling.Dit verticale teeltsysteem is, rmits het wordt doorontwikkeld, bijzonder geschikt voor kleinschalige lokale toepassing direct in stedelijk gebied, maar door de kleine energievoetprint en lage afhankelijkheid van water irrigatie, ook voor toepassing in woestijngebieden. Bijzonder om te vermelden is dat de gekweekte sla’s in het lab niet alleen natuurlijke sporenelementen en mineralen bevat, maar dat de smaak bijzonder veel rijker is dan die van traditioneel gekweekte varianten uit de kassen. Dit project sluit perfect aan bij de agenda voor Agrofood binnen RIS, in eerste instantie voor biologische teelt in Nederland, maar zeker ook voor het internationale topcluster Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in verband met internationaal expanderen (internationalisering), naar ontwikkelingslanden toe: het systeem voorziet in duurzaam, betaalbaar geproduceerd veilig voedsel voor gebruikers in binnen- en buitenland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.