Ontwikkeling van een nieuw Hobré Instruments Gas Analyse en Stabilisatiesysteem, HIGAS | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling van een nieuw Hobré Instruments Gas Analyse en Stabilisatiesysteem, HIGAS

Naarmate de Nederlandse gasvoorraden opraken en er meer gas uit andere regio’s via Nederland verhandeld wordt, verandert de samenstelling van gas in het Nederlandse netwerk. Dit heeft consequenties voor alle gebruikers van gas, zowel grote industriële spelers als huishoudens. Doelstelling van dit project is dan ook een oplossing te ontwikkelen waarmee Nederland is staat zal zijn om bij de toekomstige wisselende gassamenstelling toch probleemloos van de gasinfrastructuur gebruik kan blijven maken.

Vanuit haar internationale werkveld is Hobré Instruments goed bekend met verschillende typen gasstromen en verschillende kwaliteiten. Gezien de noodzaak voor de Nederlandse markt om op korte termijn om te schakelen naar een sterker wisselende gassamenstelling is er bij afnemers van aardgas directe vraag naar technische oplossingen die het mogelijk maken om met variabele gassamenstellingen om te gaan.

De bredere doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een werkend prototype van het Hobré Instruments Gas Analyse en Stabilisatiesysteem (HIGAStm) meet en regelsysteem zodat de technologie gevalideerd en gecertificeerd kan worden waarna het product verder uitgewerkt en op de markt aangeboden kan worden. Het project is uitgevoerd in een tweetal fasen waarin eerste de haalbaarheid onderzocht is (Fase 1) en vervolgens een concrete oplossing ontwikkeld is (Fase 2).  Hobré Instruments staat nu, na afloop van het uitgevoerde project, op het punt de ontwikkelde oplossing op de markt te brengen (Fase 3).

De probleemstelling en doelstelling zijn gedurende de uitvoer van het project niet veranderd. Duidelijk is geworden dat de uitvoerder van dit project een oplossing kunnen ontwikkelen die in staat is om variaties in de Wobbe Index te meten en door het bijmengen van lucht en stikstof voor deze variaties te compenseren.

Onderzoeksmethoden

Binnen het project is eerst de haalbaarheid van de ontwikkeling en markintroductie van de HIGAStm technologie onderzocht. Na een succesvolle haalbaarheidsstudie is het onderzoek overgegaan naar de concrete ontwikkeling van de technologie. Door middel van prototype ontwikkeling is een concept uitgewerkt en getest. Parallel is gewerkt aan de samenstelling en vormgeving van het industriële product.  Hobré Instruments heeft zowel gedurende de haalbaarheidsstudie als in de ontwikkelingsfase samengewerkt met verschillende partijen (potentiele afnemers, mogelijke commerciële partners en kennisinstituut DNV-KEMA).

Resultaten

Resultaat van dit project is een eerste, gecertificeerde, werkende oplossing voor het snel en tegen lage kosten meten van de gaskwaliteit (op basis van Wobbe-index) en het op basis van deze meting aanpassen van de brander-instellingen en/of bijmengen van lucht om de gassamenstelling binnen de gewenste bandbreedte te krijgen.

Wij richten ons met dit nieuwe product in eerste instantie op H-gas gebruikers. Het H-gas marktsegment zal het eerst met toenemende wijzigingen in de gassamenstelling geconfronteerd worden. De volumes die in deze sector gebruikt worden zijn ten opzichte van de G-gas markt per gebruiker vrij hoog. Het totaal opgestelde industrieel brandvermogen in Nederland verbruikt ongeveer 13 mrd. m3/jaar waarvan ca. 10 mrd. m3/jaar door branders groter dan 1 MW. De ontwikkelde HIGASS oplossing richt zich op branders groter dan 1 MW met een gasverbruik van 10 mrd. M3/jaar. Het verbruik in dergelijke branders beslaat ca. 25-30% van het totale gasverbruik (H en G-gas) in Nederland. Hiermee is de potentiele impact van het product groot.

Door de uitvoer van een haalbaarheidsstudie (fase 1) en een ontwikkelingsproject (fase 2)heeft Hobré Instruments BV een technisch effectieve oplossing kunnen ontwikkelen die tegen een marktconforme prijs aangeboden kan worden. Door de inzet van HIGAS is het mogelijk om zeer snel de gassamenstelling te meten en hiermee de procesinstellingen aan te passen en/of gas in te mengen zodat de gassamenstelling aangepast kan worden. Het ontwikkelde HIGAS product is beschikbaar in verschillende uitvoeringsvarianten (draagbaar, stationair als in combinatie met een mengstation) waardoor wij de markt breed kunnen bedienen. In 2016 verwachten wij de eerste nieuwe HIGAS analysers in de markt te zetten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.