ontwikkeling van het beoogde nieuwe productieproces om hoog functioneel eiwitpoeder uit collageen houdende kippen bijproducten te kunnen produceren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ontwikkeling van het beoogde nieuwe productieproces om hoog functioneel eiwitpoeder uit collageen houdende kippen bijproducten te kunnen produceren

DCP B.V. (hierna: DCP) ontwikkelt producten die aansluiten bij de maatschappelijke noodzaak
om efficiënt om te gaan met grondstoffen en waarde toe te voegen aan bijproducten.
Traditioneel worden veel bijproducten verwerkt tot pet-food en veevoer (o.a. vleesmeel en
vleesbeendermeel, maar ook in directe vorm) of kunstmest/fertilizer. Veel van deze
bijproducten zijn in principe geschikt voor menselijke consumptie, maar worden daar omwille
van de benodigde processing in de verwerkende industrie niet voor gebruikt. Door bijproducten
op alternatieve wijze te benutten wordt de ecologische voetprint beperkt en wordt een bijdrage
geleverd aan een duurzamer voedselsysteem.
DCP richt zich op de omzetting van dergelijke (food grade) bijproducten voor humane voeding
waarbij DCP het rendement van de vleesproductie sterk kan verhogen. Dit kan alleen door op
een vernieuwende en grensverleggende manier naar deze food grade bijproducten te kijken.
DCP wil een volledig nieuw productieproces ontwikkelen, waarmee een hoog functioneel
eiwitpoeder uit collageen houdende kippen bijproducten kan worden geproduceerd.
Op dit moment zijn er echter nog zodanig veel onzekerheden omtrent de haalbaarheid, dat
alvorens een gefundeerd besluit tot de ontwikkeling van een dergelijk nieuw productieproces te
kunnen nemen, meer inzichten nodig zijn in de concrete technische, economische en
organisatorische haalbaarheid van dit ontwikkelingsproject.
Doel van dit haalbaarheidsproject is het verkrijgen van zodanige inzichten in de technische,
economische en organisatorische haalbaarheid dat op verantwoorde wijze een go/no-go
beslissing kan worden genomen ten aanzien van de ontwikkeling van het beoogde nieuwe
productieproces om hoog functioneel eiwitpoeder uit collageen houdende kippen bijproducten
te kunnen produceren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.