Ontwikkeling van visie en strategie inzet e-health – Raamwerk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkeling van visie en strategie inzet e-health – Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning aan ruim 750 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Raamwerk dit dit samen met ruim 800 medewerkers.

Raamwerk ontwikkelt in samenwerking met Academy het Dorp een visie en strategie op de inzet van e-health binnen de organisatie. De visie en strategie ontwikkeling moeten voor Raamwerk inzichtelijk maken waar en op welke wijze e-health kan bijdragen in de kwaliteit van leven van haar cliënten en ondersteunend kan zijn in de werkzaamheden van haar medewerkers. Tevens wordt een inventarisatie gedaan op de huidige inzet van middelen en het beheer ervan binnen de eigen organisatie.

Het project wordt afgesloten met een plan van aanpak waarin doelstellingen worden uitgewerkt in concrete acties, om te komen tot inzet van e-health middelen voor de cliënten en medewerkers van Raamwerk voor de komende jaren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.