Oog Op Gasvariatie (OOG) voor gaskwaliteit | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Oog Op Gasvariatie (OOG) voor gaskwaliteit

De verminderde beschikbaarheid van laagcalorisch Groningengas zorgt voor een toenemend gebruik van andere gassoorten, met de bijbehorende variatie in gaskwaliteit. Voor een betrouwbare gaslevering van continue kwaliteit is een meetinstrument nodig waarmee de gaskwaliteit gemonitord en geanalyseerd kan worden. Bij voorkeur moet dit snel (binnen enkele seconden) en zonder verbruik en uitstoot van (milieubelastende) stoffen gebeuren. Snelheid is belangrijk om direct actie te kunnen ondernemen om een verstoring van het productie-/leveringsproces te voorkomen.

Analytical Solutions and Products B.V. (ASaP) wil met de ontwikkeling van de OOG-analyzer aan al de voorgenoemde voorwaarden voldoen; een optische meetmethode voor het nauwkeurig meten van de gassamenstelling welke binnen enkele seconden verstoringen in de gassamenstelling kan meten, zonder het gebruik en de emissie van milieubelastende stoffen. ASaP is een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in de toelevering en service van online gasanalyse instrumenten, componenten en de bouw en installatie van turn-key systemen. ASaP is in 2000 opgericht, heeft 20 werknemers en vertegenwoordigt een aantal internationaal toonaangevende fabrikanten. De gerenommeerde klanten komen wereldwijd voornamelijk uit de olie-, gas- en chemische industrie.

De bouw van een gasbemonsteringsprobe is een groot expertisepunt van ASaP, dat zich al sinds 2000 bezighoudt met representatieve bemonstering van gas- en vloeistofmonsters binnen de proces-, olie- en gasindustrie. ASaP heeft zich op dit gebied bewezen met eigen producten als de Flare Gas Probe (fakkelgasprobe) en de Phazer (LNG-probe-verdamper). Tevens ontwerpt en fabriceert ASaP tailor-made systemen voor zeer complexe en specifieke applicaties.

Het volledige project bestaat uit het ontwikkelen van een analyseapparaat op basis van een optische meting (Ramanspectroscopie). De techniek zal daarmee aanzienlijk sneller zijn dan de huidige meetapparatuur waardoor snel gereageerd kan worden op wisselende gassamenstellingen. Er zijn voor een optische meting aanzienlijk minder hulpstoffen (zoals draaggassen) nodig dan voor de conventionele gasanalyse. Het bereik van de meting zal zich uitstrekken over een gevarieerde gassamenstelling en ook enkele veelvoorkomende verontreinigingen. Hiermee is de meting geschikt voor het hoogcalorische H-gas, het laagcalorische G-gas, Bio-gas, waterstofgas en alle gemengde varianten. De ontwikkeling van een nieuwe analyzer is nodig voor het vergroten van de efficiëntie van gasverbruiksinstallaties bij een variërende gassamenstelling.

De OOG-analyzer meet direct in de aardgastransportleiding dus is daarmee de snelst mogelijke analysetechniek waarmee brander-installaties direct kunnen worden aangestuurd en goed kunnen anticiperen op een veranderende gassamenstelling. Hierdoor kan een optimale verbranding worden gerealiseerd waarbij de brandstof het meest efficiënt wordt verbruikt met een minimum aan emissies naar ons milieu. Bijkomende voordelen die de concurrentiepositie van de OOG-analyzer versterken zijn:
- zero-emissie naar ons milieu,
- geen hulpstoffen nodig voor de analyse,
- geen of vrijwel geen onderhoud nodig,
- prestatie, controle en eventueel troubleshooting is op afstand eenvoudig mogelijk, en
- complete aardgascompositie wordt gemeten inclusief stikstof en waterstof.

De innovatie zorgt ervoor dat er kan worden geanticipeerd op de snel variërende aardgassamenstelling. Deze anticipatie is vooral, maar niet uitsluitend, nodig voor het optimaliseren van verbrandingsprocessen. Een optimaal verbrandingsproces emitteert het absolute minimum aan milieubelastende componenten zoals koolstofmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx). Eén van de doelen van deze innovatie is het leveren van meetresultaten voor het beperken van deze schadelijke uitstoot naar het milieu. Daarnaast is er geen emissie van het aardgas naar het milieu wat bijdraagt aan de verminderde uitstoot van broeikasgas aan het milieu (methaan is een 28x sterker broeikasgas dan koolstofdioxide).

Tijdens een storing in een gasmengstation kan een grote verandering van de gassamenstelling binnen een korte tijd plaats vinden. De opname van een enkel spectrum kost minder dan 1 seconde en een grote verstoring wordt dus direct opgemerkt. Met een paar extra spectra ter verificatie kan dus binnen enkele seconden alarm worden gegeven. Bij het gebruik van een gaschromatograaf kan dit in het meer dan 5 minuten in beslag nemen. Storingen in de gaslevering kunnen grote gevolgen hebben voor een groot aantal gezinnen. Aan de andere kant wordt de noodzakelijkheid voor een snelle gasanalyse groter. Vanwege het terugschroeven van de gaswinning uit Groningse aardgasvelden zal er meer gas uit andere bronnen gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld bio- of Noordzeegas. Deze gassen hebben andere samenstelling dan het Groningse gas. In beide voorbeelden treedt er direct of indirect een verandering van de calorische waarde van het gas op. Hierdoor zal de verbranding binnen een gastoestel minder efficiënt verlopen of zelfs volledig stoppen. Dit is vanuit veiligheids-, gezondheids-, en milieuredenen niet wenselijk.

Analytical Solutions and Products streeft ernaar om de OOG analyzer eind 2019 beschikbaar te hebben als commercieel instrument voor de analyse van aardgas.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.