Op de BRES | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Op de BRES

De opgave in Breda is om in twee jaar tijd 2000 woningen aan te pakken. De beoogde opschaling naar duurzame energie is volgens Breda niet mogelijk als bewoners daarbij geen actieve rol krijgen. Daarom is er in Breda voor gekozen om de aanpak een bewonersinitiatief te laten zijn. Het moet gedragen en uitgedragen worden door de bewoners zelf. Dat gebeurt op wijkniveau. Dat is de eerste pijler.

Tweede en derde pijler

De tweede pijler is dat de maatregelen die aan de woningen worden getroffen kwalitatief goed in orde zijn. De derde pijler van de Bredase aanpak is de financiering. Dat is voor veel mensen een opgave. Daarom heeft Breda een financieel arrangement dat aangeboden kan worden als het voor mensen moeilijk is om het zelf te betalen.

Twee benaderingen

Breda is bijzonder omdat het project twee uiteenlopende benaderingen hanteert. De eerste is een technische en economische benadering: kunnen we de woning verduurzamen? De tweede benadering is net zo belangrijk en betreft de vraag of er in de wijk voldoende 'sociaal weefsel' is: is er voldoende samenwerking in de wijk mogelijk om de boodschap ook door de bewoners zelf te kunnen laten uitdragen?

Kwartiermaker en consortium

In de drie pilotwijken is een kwartiermaker ingezet, iemand die het buurtclubje helpt om te komen tot heldere informatie en heldere communicatie.
Breda heeft een consortium gevormd met een aantal partijen die het hele project kunnen gaan uitrollen. In de pilotwijken zijn de woningen geanalyseerd en zijn afspraken gemaakt om de woningen te verduurzamen. Breda verwacht met die drie wijken op redelijk korte termijn tot afspraken te kunnen komen over het aantal woningen dat verduurzaamd gaat worden.

Leerpunten

Tip: zorg ervoor dat je de drie pijlers op orde hebt:

  • werken op wijkniveau
  • kwalitatief goede maatregelen inzetten
  • de financiering op orde hebben

De bouwtechnische maatregelen zijn goed in beeld; de stad kan goed in kaart gebracht worden voor wat betreft de potentie. Lastiger is het om de buurt zover te krijgen dat de mensen mee gaan doen: hoe organiseer je het, welke mensen betrek je erbij, hoe kun je die mensen toerusten om de bewoners te informeren? Dat is het belangrijkste leerpunt voor de volgende stap.

Bouwtechnische maatregelen

De maatregelen die Breda uitvoert, zijn isolatie van vloeren, muren, dakoppervlak en glas, vervanging van installaties als dat nodig is, en natuurlijk ook het opwekken van duurzame energie en dan met name met zonnepanelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.