Opticow & OptiLand 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Opticow & OptiLand 2021

Met het project OptiCow & OptiLand gaat dit ecologische melkveehouderij een innovatief stalen mestbewaringssysteem ontwikkelen waarmee de koeien maximaal comfort en hygiëne wordt geboden en de mineralenkringloop op het bedrijf zoveel mogelijk wordt gesloten. Met deze innovatie wordt, bij een zeer lage milieubelasting, vitale melk en vlees geproduceerd met behulp van een vitale, rijke en duurzaam gezonde bodem.

Doel van deze melkveehouder is om het ecologisch systeem van de veehouderij te laten functioneren en te ontdekken wat de natuur voor het bedrijf te bieden heeft. Uiteindelijke doel is om zonder gebruik van chemische kunstmest de kringloop optimaal te laten functioneren.

De basis is voor de kringloop is de bodem. Een gezonde bodem begint met een gezond bodemleven. Door gericht te bemesten met verbeterde ruwe mest in het najaar en stikstofrijke gier (urine) in het groeiseizoen wordt het bodemleven optimaal bediend. Dit zorgt voor biodiversiteit in en op de bodem (bodemleven, weidevogels, kruiden). Een gezonde bodem levert gezonde gewassen welke als basis dienen voor de veevoeding.

Het stalsysteem en de mestbehandeling is erop gericht de benodigde meststoffen te kunnen genereren. Daartoe wordt feces en urine aan de bron gescheiden: urine wordt snel afgevoerd naar een afgesloten gierkelder, de feces met daarbij ruim stro uit de ligboxen wordt afzonderlijk elke 2 uur uit de stal afgevoerd.

Buiten de stal wordt de feces opgemengd met bijvoorbeeld stro en Bokashi additieven, om daarmee een kwalitatief hoogwaardige ruwe meststroom te produceren. Door de juiste behandeling en een innovatieve conservering worden emissies vanuit deze mestopslag zoveel mogelijk voorkomen.

In dit project wordt in fase 1 onderzoek gedaan aan de innovatieve onderdelen. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot een geoptimaliseerd definitief totaalconcept dat in fase 2 officieel wordt bemeten.

De samenwerkingspartners in dit project ontwikkelen innovatieve technieken en technologieën die sterk bijdragen aan alle doelstellingen van deze Sbv Regeling.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.