Optimale hartfalenzorg thuis | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Optimale hartfalenzorg thuis

Stichting Marente is een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet in de regio Zuid-Holland Noord en de Duin- en Bollenstreek, d.w.z. Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten en Warmond.

Doel: het realiseren van optimale hartfalenzorg thuis.

Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk verbeteren de samenwerking in deze zorgketen door:

 1. Het verbeteren van het monitoren van (nieuwe) hartfalenpatiënten en vroegsignaleren van decompensatio cordis in combinatie met het implementeren van gespecialiseerde hartfalenzorg thuis voor patiënten die zich melden met decompensatio cordis door:
  a) Het (nader) uitwerken van de werkafspraken, op basis waarvan Marente deze hartfalenzorg thuis veilig en afgestemd met de partners kan bieden en patiënten thuis kunnen worden gemonitord.
  b) Het benutten van The Box (reeds beproefd) voor deze monitoring.
  c) Het scholen voor en informeren en instrueren over de nieuwe werkwijze van de (ongeveer 120 medewerkers) 8 wijkteams, (40) huisartsen en (30) POH.
  d) Het uitvoeren en monitoren van de nieuwe werkwijze (pilot).
 2. Het maken van informatiemateriaal voor patiënten en communiceren over de werkwijze en ervaringen, om primair andere regionale partijen te informeren en zo mogelijk enthousiasmeren om bij te dragen aan breder uitrol bij gebleken succes.
 3. Het monitoren en evalueren van de nieuwe werkwijze en – mede op basis daarvan – opstellen van een 'waarde case' (vanuit de Quadruple Aim).

Op basis van de evaluatie en waarde case maken de partners met elkaar én zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (formele) vervolgafspraken voor 2023 en verder. Marente zal – mogelijk al op basis van de tussentijdse resultaten – de definitieve afweging maken voor het werven van extra verpleegkundig specialisten cardiologie en het eventueel opzetten van een apart hartfalen team met onder andere hartfalen verpleegkundigen. Bij succes en haalbaarheid van het vervolg worden andere regionale partijen betrokken bij verdere opschaling van de aanpak.

Projectresultaat

​​​​​​​Volgt z.s.m.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.