Optimalisatie e-health in de wijk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Optimalisatie e-health in de wijk

Ter optimalisatie van medicatietoediening en medicatiecontrole, alsmede wondzorg in de wijk wil Zorggroep Manna een aantal e-health toepassingen inzetten om enerzijds de medicatietoediening en wondzorg efficiënter te maken en anderzijds veiliger te maken voor thuiswonende cliënten.

Per cliënt wordt bekeken welke technologieën worden toegepast, om zo goed aan te kunnen sluiten aan de behoeftes van deze cliënt.
Er worden drie technologieën ingezet:

  • Medido: automatische medicijndispenser waarmee farmaceutische telezorg door thuiszorgmedewerkers aan thuiszorgcliënten kan worden geleverd. De Medido reikt op het juiste moment de juiste medicatie aan en signaleert indien deze medicatie niet op tijd is afgenomen.
  • ETDR: Elektronische Toedienregistratie. Controle en automatische terugkoppeling van toedienlijsten van medicatie aan cliënten. Direct inzicht in medicatietrouw en medicatieveiligheid.
  • Wondzorgapp: multidisciplinair wonddossier. Regievoerder, wijkteams, huisarts en medisch specialist leggen in deze app de voortgang van de wondzorg digitaal vast. Met behulp van de app kan de wondverpleegkundige of wondconsulent de wondregie op afstand uitvoeren en afstemmen met andere betrokkenen.

Zorggroep Manna wil in bovenstaande e-health technologieën inzetten bij 170 extramurale cliënten in het werkgebied van Zorggroep Manna.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.