Optimalisatie van de Argentijnse varkensketen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Optimalisatie van de Argentijnse varkensketen

Publiek-private samenwerking stimuleert optimalisatie van de Argentijnse varkensketen Op 1 september 2020 is tijdens een videoconferentie een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een convenant getekend in het kader van het programma Partners for International Business (PIB). Een cluster van Nederlandse bedrijven gaat samenwerken met stakeholders in Argentinië om de lokale varkensketen te optimaliseren. De Rijksoverheid ondersteunt hen hierbij. Dit publiek-private partnerschap richt zich op kennisuitwisseling, netwerkopbouw en het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven in Argentinië. Kansen voor Nederlandse bedrijven De varkenssector in Argentinië heeft veel potentie en Nederland heeft veel expertise op dit terrein. Door het leveren van Nederlandse kennis, kunde en technologie kan de Argentijnse sector inspelen op de (inter)nationale vraag naar hoogwaardige, maatschappelijk verantwoordelijk en milieuvriendelijk geproduceerde varkensproducten. De innovatieve, duurzame en energiebesparende productie- en verwerkingsconcepten van het cluster zullen worden ingezet om de gehele sector in Argentinië te helpen optimaliseren (fokkerij, voer, vermeerdering, afmesten, slacht, verwerking, management van reststromen, farm management, supply chain management, logistiek, etc.). Bedrijvencluster Het cluster positioneert zich als Grupo de Intercambio Tecnológico Argentino Holandés “GITAH Porcino”. Het bestaat uit 10 bedrijven die de gehele varkensketen bestrijken: Topigs Norsvin, Nooyen Pig Flooring, Nedap, VDZ Trading, Roodbont Publishers, Agrifirm, MS Schippers, Agrovision, Hotraco Group en LeeO. Wageningen University & Research (WUR) is aangehaakt als samenwerkingspartner en JV-events treedt op als coördinator van dit cluster. De mogelijkheid bestaat om gedurende de looptijd van dit programma, na afstemming, een nieuwe deelnemer toe te laten treden. Activiteiten De komende drie jaar wordt vooral ingezet op: • kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Argentijnse overheden, kennisinstituten en bedrijven. • deelname aan belangrijke sectorale vakbeurzen in Argentinië • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten. • Een gemeenschappelijke communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen in NL Branding-stijl. Vanwege de Coronacrisis is de verwachting dat veel activiteiten, zeker in eerste instantie, in digitale vorm zullen plaatsvinden. Overheidsrol Met het uitvoeren van activiteiten met het cluster richt de overheid zich op positieve effecten die een bijdrage leveren voor de gehele sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma Partners for International Business (PIB) uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit specifieke PIB-programma wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Ambassade in Buenos Aires en m.n. de aan de ambassade verbonden Landbouwraad en met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Meer weten? Lees meer over het PIB-programma op: • PIB-programma Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RVO: • Marcel Knoors - Programmamanager PIB E: marcel.knoors@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.