Optimalisatie van medicatietoediening en medicatie controle in de wijk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Optimalisatie van medicatietoediening en medicatie controle in de wijk

Ter optimalisatie van medicatietoediening en medicatiecontrole in de wijk wil Woonzorgcentra Haaglanden een aantal e-health toepassingen inzetten om enerzijds de medicatietoediening efficiënter te maken en anderzijds veiliger te maken voor thuiswonende cliënten.

Per cliënt wordt bekeken welke technologieën worden toegepast, om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van deze cliënt.
Er worden drie technologieën ingezet:

  • cMed: automatische medicijndispenser waarmee farmaceutische telezorg door thuiszorgmedewerkers aan thuiszorgcliënten kan worden geleverd. De cMed reikt op het juiste moment de juiste medicatie aan en signaleert indien deze medicatie niet op tijd is afgenomen.
  • ETDR: Elektronische Toedienregistratie. Controle en automatische terugkoppeling van toedienlijsten van medicatie aan cliënten. Direct inzicht in medicatietrouw en medicatieveiligheid.
  • Medicatie Controle App: app waarmee op afstand het ‘vier ogen principe’ bij medicatie inname uitgevoerd kan worden. De app bespaart reistijd van de verpleegkundige en bevordert de veiligheid bij de cliënten.

Woonzorgcentra Haaglanden wil bovenstaande e-health technologieën inzetten bij 250 extramurale cliënten in het werkgebied van Woonzorgcentra Haaglanden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.