OptiSeeds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

OptiSeeds

De vraag naar zaadbehandeling (onder andere naar coatings) neemt toe in de landbouwpraktijken, omdat het helpt door zaad en bodem overgedragen infecties en ziekten te voorkomen. Bovendien vermindert de zaadbehandeling de kiemtijd, verhoogt het de algemene productiviteit en verbetert het de opbrengst van gewassen. .Door de verschillende beleidsmaatregelen van regelgevende instanties om de minimale voedselbehoefte te garanderen, in combinatie met een groeiende bevolking, zal de vraag naar zaadbehandelingsmiddelen in de komende jaren doen toenemen. ..Vanuit de markt van Europese zaadproducenten ziet Innoveins Seed Solutions Innoveins (ISS) een toenemende vraag voor levering van zaden die geïnoculeerd zijn met pathogenen. Op deze geïnoculeerde zaden worden door zaad producenten testen uitgevoerd om te bepalen welke zaadbehandelingsproducten het meeste geschikt zijn ter bestrijding van de betreffende pathogenen. Innoveins Seed Solutions wil graag aan deze toenemende vraag voldoen en wil daartoe pathogenen kunnen cultiveren in fermentoren en zich bekwamen in het inoculeren van zaden met pathogenen.. .BioMosae (BM) ontwikkelt biologische gewasbeschermingsmiddelen. Naast producten die op het blad worden aangebracht, wil zich BioMosae zich toeleggen op het ontwikkelen en leveren van producten voor biologische zaadbehandeling. BioMosae wil nieuwe productvarianten testen op werkzaamheid op diverse gewaszaden tegen verschillende pathogenen. Door middel van brede screenings door Innoveins Seed Solutions kan BioMosae bepalen voor welke exacte toepassing (zaad/pathogeen) hun middel het best kan worden ingezet. Aan de hand van deze screenings worden de BioMosae producten geoptimaliseerd in termen van werkzaamheid, stabiliteit & dosering...Het doel van het project OptiSeeds is tweeledig. Ten eerste wordt een methode ontwikkelt om met ziekteverwekkers geïnoculeerd zaad te produceren. Ten tweede wordt een nieuw biologisch zaadbehandelingsproduct getest en geoptimaliseerd in termen van werkzaamheid en stabiliteit aan de hand van eerder genoemde methode. ..Zowel geïnoculeerde zaden als biologische zaadbehandelingsmiddelen worden beschouwd als innovatieve producten. De ontwikkeling hiervan versterkt het innovatieve karakter van beide bedrijven en daarmee de innovatiekracht van de regio. BioMosae en Innoveins Seed Solutions zullen voor het project samenwerken met diverse partners in de regio en daarmee hun positie versterken binnen de ecosystemen van Brightlands Chemelot Campus en Brightlands Greenport Venlo. Een succesvolle uitvoering van het project zal een positieve impact hebben op de R&D capaciteiten in de regio Zuid-Nederland en haar internationale positie in het Agri/food cluster...Het OptiSeeds-project is in overeenstemming met de Zuid-Nederlandse "missiegerichte innovatie opgave" op het gebied van landbouw. De implementatie van het nieuwe biologische zaadbehandelingsprincipe in de Nederlandse land- en tuinbouw zal het gebruik van chemische zaadbehandelingsproducten terugdringen. Implementatie van het project zal bijdragen aan de nabije toekomstige MMIP-doelstelling voor 2030: vrijwel geen uitstoot van bestrijdingsmiddelen...

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.