Overijselse Aanpak 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overijselse Aanpak 2.0

De kern van de aanpak is tweeledig. Het activeren van particuliere woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen door premies en een ddurzaamheidslening te verstrekken aan mensen die er (nu) het geld niet voor hebben. Aan de andere kant het activeren van de markt, om marktpartijen te bewegen zelk de markt op de gaan. Daardoor kan de overheid op termijn een stapje terug zetten en hoeft zij minder subsidie te verstrekken.

In Overijssel werken de provincie en 24 gemeenten samen. Elke gemeente richt een gemeentelijk energieloket in, als eerste aanspreekpunt voor klanten bij subsidieaanvragen en om regie te voeren op een actieve wijkaanpak.

Actieve wijkaanpak

De actieve wijkaanpak betreft gemeenten die samen met bedrijven een wijk intrekken om daar een goed aanbod neer te leggen voor de particuliere woningeigenaar. Er zijn nu 3.000 premiereserveringen binnen, het doel is 10.000 woningen. En er zijn ruim 100 bedrijven die meedoen.

Leerpunten

Tip: maak het niet te ingewikkeld, houd de eenvoud en de continuïteit in de gaten. Gebruik het gezonde verstand en ontwikkel niet voortdurend andere concepten. Het heeft wat langere tijd nodig, maar neem die tijd ook.

Een ander leerpunt is dat de subsidieregeling nog iets scherper vormgegeven kan worden. Ook moeten de lijnen tussen provincie en gemeenten kort en bondig gehouden worden. Dat is voor de particuliere woningeigenaar wel zo duidelijk en dan kun je gezamenlijk slagkracht ontwikkelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.