OZOFAB (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

OZOFAB (EOS Lange Termijn)

Zonnecellen moeten veel goedkoper worden. Organische dunne-film cellen zijn hiervoor geschikt. Dit project demonstreert of dit type cellen met goedkope roll to roll (R2R) productiemethoden ook mogelijk is. De 'Valley-of-Death-problematiek' krijgt hierbij veel aandacht.

Aanleiding: noodzaak voor goedkope zonnecellen
Meer dan 90 procent van de tegenwoordige zonnecellen zijn gemaakt uit kristallijn silicium. Voor een echte
doorbraak van zonne-energie zijn echter veel goedkopere productiemethoden nodig. Dunne-film zonnecellen, waartoe ook de organische zonnecellen behoren, komen hiervoor in aanmerking.

Roll to roll (R2R) productiemethoden
Met roll to roll (R2R) productiemethoden, d.w.z. coaten en printen, zijn in principe op grote schaal zeer goedkoop dunne-film zonnecellen te produceren, die bovendien flexibel zijn en dus in allerlei producten geïntegreerd kunnen worden. Denk hierbij in productie op de schaal van vierkante meters tot kilometers. Dit vergt het overwinnen van enkele grote technische barrières. Zowel laagdikte als materiaalstructuur moeten homogeen zijn over het gehele oppervlak. Ook moet het oppervlak in cellen worden onderverdeeld die in serie met elkaar geschakeld zijn (modulen).

Project: demonstratie van organische zonnecelmodule
Het consortium voerde experimenten uit op een R2R lijn (30 cm breed) bij het Holst Centre van TNO. Doelstelling was een demonstratie op pre-pilot niveau van een organische zonnecelmodule met een oppervlak van 20 cm bij 1 m geproduceerd met een R2R-proces. Het heeft een efficientie van minstens 60 procent van de efficiency van een laboratoriumcel van 3 x 3 cm2.

Doel: terug naar experimenten op kleine schaal
Experimenteren met R2R is erg duur. Daarom is een van de uitdagingen om de vragen over grootschalige productie zo snel mogelijk terug te brengen naar experimenten op kleinere schaal: sheet-to-sheet en enkele cm2.

Valley-of-Death-problematiek
Een reëel gevaar voor organische zonneceltechnologie is de zogenoemde 'Valley of Death', het verschijnsel dat een nieuwe technologie ergens tussen de verschillende ontwikkelingsfasen van laboratoriumidee tot commercialisatie blijft steken. ECN Beleidsstudies brengt de Valley-of-Death-problematiek voor deze technologie in kaart en doet aanbevelingen om hiertegen een strategie te ontwikkelen.

Titel:

OZOFAB

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer P.P.A.C. Pex

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 46 40

E-mail:

pex@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

FUJIFILM Manufacturing Europe, Universiteit Twente, TNO (Holst Centre)

Looptijd:

1 juli 2010 – 30 juni 2012

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT10023

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.