Participation for restoration | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Participation for restoration

Aqua-Terra Nova en FSD willen groeien in de Zuid-Afrikaanse markt. De Zuid-Afrikaanse partners in dit project kunnen Aqua-Terra Nova en FSD voorzien van een breed netwerk binnen de watermarkt. Ook beschikken deze partners over alle relevante informatie over de Zuid-Afrikaanse watermarkt en technologieën. In Zuid Afrika neemt de vraag naar water toe en neemt de beschikbaarheid af. De Zuid Afrikaanse regering erkent dat technische oplossingen zoals dammen niet langer voldoen voor de invulling van de toekomstige behoefte. Overheidsprogramma's zijn daarom gericht op het herstellen van natuurlijke stroomgebieden. In veel gebieden moeten echter maatregelen genomen worden op land in privaat eigendom. Participatieve processen met private partijen kunnen grote impact hebben in het versnellen van het herstel van stroomgebieden. In Zuid-Afrika is echter niet voldoende kennis en ervaring op het gebied van dergelijke participatieve processen. Het project draagt enerzijds bij aan kennisversterking van de Zuid-Afrikaanse partijen en is anderzijds een mogelijkheid om de expertise van Aqua-Terra Nova en FSD voor het voetlicht te brengen. Het begeleiden van het proces waarbij burgers worden betrokken zal binnen 2 jaar leiden tot het zelfstandig initiëren van herstel projecten binnen het stroomgebied van de betrokken landeigenaren. Sociale monitoring leidt tot identificatie van bepalende factoren binnen het proces voor uitvoering van restoratieprojecten. Deze factoren worden vertaald naar een BluePrint die als leidraad bruikbaar en verkoopbaar is voor restoratieprojecten in geheel Zuid-Afrika en met kleine aanpassingen daarbuiten. Het doel is dat de BluePrint binnen 5 jaar dient als standaard binnen herstelprojecten in de Oost en Zuid kaap provincies en dat de Nederlandse partijen betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van de BluePrint. Aqua-Terra Nova is een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van ecologie, milieu, water en ruimte. In dit project zetten ze hun kennis en ervaring in op het gebied van o.a. erosiestudies, water en participatieve methoden. FSD verzorgt de monitoring en brengt kennis in ten behoeve van strategievorming, procesontwikkeling en kennisoverdracht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.