Partner in Balans – ZNML | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Partner in Balans – ZNML

De e-health interventie 'Partner in Balans' (PiB) richt zich op het aanleren van zelfmanagementvaardigheden in een vroeg stadium om overbelasting te voorkomen. Het combineert persoonlijke begeleiding door een casemanager met thematische modules in een online omgeving. Deze omgeving bestaat uit psycho-educatie, videovignetten, tips van lotgenoten en zelfreflectie opdrachten. PiB is bewezen effectief op het verbeteren van de zelf-effectiviteit, ervaren controle en kwaliteit van leven van mantelzorgers. Deze factoren hangen samen met latere opname van de persoon met dementie in een verpleeghuis.

Casemanagers die PiB gebruiken geven aan een verdieping in hun hulpverlening te ervaren, waarbij huisbezoeken efficiënter verlopen en soms zelf niet nodig zijn vanwege het contact via het platform. Uit implementatie onderzoek blijken de volgende drempels te worden ervaren om de PiB interventie structureel aan te bieden:

  • Benodigde tijd en aanpassing van werkroutines van casemanagers.
  • Terughoudendheid van professionals om het programma aan te bieden vanwege aannames over internetgebruik en belastbaarheid van mantelzorgers en eigen zelfvertrouwen om het programma in te zetten.
  • Onzekerheid in financieringsmogelijkheden.
  • Gebrek aan gegevens omtrent kosten-efficiëntie op de lange termijn.
Door middel van de samenwerking tussen zorgaanbieder (Hulp bij Dementie/De Zorggroep), zorginkoper (CZ en VGZ) en product (ACL/UM en Ilionx) binnen het voorgestelde innovatiecluster wordt beoogd de huidige knelpunten weg te nemen door:
  • ontwikkeling en evaluatie van inspiratie- en intervisiesessies;
  • het integreren van PiB binnen de ketenzorg voor dementie;
  • een evaluatie van kosteneffectiviteit;
  • ontwikkeling en evaluatie van een opschalingsplan en bekostigingsmodel voor de duurzame en doelmatige inzet van PiB.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.