Passieve koeling middels schakelbare isolatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Passieve koeling middels schakelbare isolatie

Mensen stellen steeds hogere eisen aan het comfort in gebouwen. Tegelijkertijd stijgen in de zomer de binnentemperaturen – enerzijds door het gebruik van zeer goede isolatiematerialen, anderzijds als gevolg van klimaatveranderingen. Naar verwachting is er steeds meer behoefte zijn aan effectieve ruimtekoeling. Dit project richtte zich op de toepassing van schakelbare isolatie.

Aanleiding: koeling koude uit bodem, buitenlucht of hemelkoepel
De voor koeling benodigde koude wordt doorgaans onttrokken aan de bodem, de buitenlucht of de hemelkoepel. In conventionele koeltechnieken gebeurt dit op een actieve wijze. Om koeling mogelijk te maken, is er transportenergie nodig en vaak ook elektrische energie ten behoeve van de diverse installatievoorzieningen.

Project: Alternatief passieve koeling
Als onconventioneel alternatief kan de koelende werking van de bodem, buitenlucht en hemelkoepel ook passief worden benut. De warmte in het gebouw vloeit dan door middel van geleiding weg via de gebouwschil. Hiervoor is geen energie nodig. Deze energiezuinige koelmethode kan momenteel echter niet worden ingezet, omdat de gebouwschil meestal zeer goed is geïsoleerd en nauwelijks warmte doorlaat.

Toepassing schakelbare isolatie
Toepassing van schakelbare isolatie zou uitkomst kunnen bieden. Deze techniek maakt het mogelijk de isolerende werking naar behoefte te activeren of te deactiveren. Technisch is dit zonder meer realiseerbaar. Bijvoorbeeld met behulp van Gas-Filled Panels (GFP’s). Deze kunnen met lucht worden gevuld, waarna de isolatiewaarde vergelijkbaar is met die van een traditioneel isolatiemateriaal. Wordt de lucht verwijderd, dan ontstaat een dun pakket zonder isolerende werking. Dankzij deze eigenschap kan er worden ingespeeld op de wisselende behoefte aan isolatie én ruimtekoeling: in de winter is goede isolatie vereist om het warmteverlies te beperken, buiten het stookseizoen ligt de nadruk juist op koeling en is isolatie veelal overbodig.

Doel: voordelen schakelbare isolatie vaststellen
Het doel van dit project was om vast te stellen wat precies de voordelen zijn van schakelbare isolatie, en om na te gaan hoe deze innovatieve techniek kon worden toegepast in woningen en kantoren (in gevel, dak en vloer). Hiervoor zijn dynamische simulatieberekeningen gebruikt. Er is met name onderzoek gedaan naar het te realiseren koelvermogen – een belangrijk beoordelingscriterium voor de werking van het systeem. Daarnaast zijn diverse invloedsfactoren in kaart gebracht, waaronder constructie-eigenschappen, oriëntatie, klimaat, kruipruimte, regelingen en fysische eigenschappen van de bodem.

Titel Passieve koeling middels schakelbare isolatie
Penvoerder Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde
Contactpersoon Dr. ir. W.H. van der Spoel
Adres Berlageweg 1, 2628 CR Delft
Telefoonnummer 015-278 33 86
E-mail w.h.vanderspoel@tudelft.nl
Website -
Partners -
Looptijd 1/2/2006-1/11/2006
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer NEO400008461/0268-05-04-02-012


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.