Peer-reviewed Research Product Information Platform – PRPI-platform | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Peer-reviewed Research Product Information Platform – PRPI-platform

Labettor BV is een net opgestart bedrijf met als doel: het verrichten van onderzoeks-experimenten goedkoper en effectiever maken. Om experimenten uit te kunnen voeren, in bijvoorbeeld de farmaceutische sector, zijn noodzakelijke ‘research kits’ benodigd. Deze kits zijn erg prijzig, verschillen per leverancier en presteren tevens telkens anders onder verschillende omstandigheden waardoor het voor onderzoekers erg lastig is om te kunnen bepalen welke research kit(s) zij nodig hebben voor hun specifieke onderzoek. Een verkeerde keuze lijdt niet alleen tot een vertraging van het onderzoek, maar ook tot onnodige onderzoekskosten voor kennisinstellingen en zelfs volledig onbruikbare onderzoeken…..Labettor BV beoogt daarom een slimme IT-oplossing (het PRPI-platform) te ontwikkelen (indien de uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek positief is) waarmee onderzoekers onderling (d.m.v. peer-reviews) kunnen beoordelen welke research kit voor hun onderzoek het best geschikt is om zo een kwalitatief beter onderzoeks-ecosysteem te creëren…..De maatschappelijke impact die Labettor BV hiermee tracht te bewerkstelligen is als volgt:….- Efficiëntere benutting publieke researchgelden – Het éénmalig investeren in een juiste kit voor een onderzoek bespaart al snel duizenden euro’s per onderzoek. In de praktijk blijkt namelijk dat door onvoldoende (objectief) inzicht vaak verkeerde keuzes gemaakt worden, hetgeen onderzoek sterk vertraagd of zelf onbruikbaar maakt. Na 3 maanden blijkt een research-kit bijvoorbeeld de onderzoeksresultaten dusdanig negatief te beïnvloeden dat het onderzoek opnieuw uitgevoerd moet worden en er nieuwe research-kits aangeschaft moeten worden. Een duidelijke en door de research-community gevalideerde review van een dergelijke kit onder vergelijkbare onderzoeks-omstandigheden voorkomt deze problematiek…..- Meer transparantie tussen aanbieders van researchproducten – Meer transparantie tussen aanbieders maakt dat onderzoekers eenvoudiger verantwoorde keuzes kunnen maken op basis van prijs/kwaliteit verhouding ten aanzien van hun noodzakelijke investeringen voor onderzoek/experimenten…..- Minder verspilling/gebruik grondstoffen – Het betreffende research-instrumentarium bestaat vaak uit kostbare chemicaliën. De mogelijkheid voor researchers om slimmere en verantwoorde keuzes ten aanzien van dit instrumentarium te kunnen maken, zal de onnodige verspilling van research kits alsook de productie van chemicaliën terugdringen…..Dit maakt dat er een beter onderzoeksklimaat voor Nederlandse kennisinstellingen gecreëerd kan worden met dit project inclusief een efficiëntere besteding van publieke gelden (waar kennisinstellingen (grotendeels) op drijven). In dit haalbaarheidsproject onderzoekt Labettor BV zowel de economische als de technische haalbaarheid van het PRPI-platform.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.