PGO – Ishika Zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

PGO – Ishika Zorg

In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 hebben Minister De Jonge en partijen in de wijkverpleging afspraken gemaakt over "de juiste zorg op de juiste plek". Hierin wordt de zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), meerdere malen genoemd. Hierin wordt ingezet op de "omkering van zorgprocessen", waarbij cliënten (en dus: burgers) regie houden over hun dossier en zorgverleners coachend optreden.

Met een PGO beheren burgers hun eigen dossiers en verlenen toegang aan de zorgverlener die zij wensen en die nodig is (wijkverpleging, huisarts, ziekenhuis, GGZ, etc.). Ishika Zorg wil alle cliënten en alle mantelzorgers informeren over deze ontwikkeling en mikken op een gebruik van 40% onder onze cliënten. En evenveel mantelzorgers bereiken is ook onze doelstelling. Hiervoor is het nodig eerst een gezonde discussie te voeren over de aanpak die past bij onze doelgroep. Vervolgens moet dit op de juiste wijze gecommuniceerd worden. Ten slotte moeten we onze cliënten en mantelzorgers ondersteunen in en stimuleren voor het gebruiken van hun PGO. Hiervoor zullen we ook onze ketenpartners betrekken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.