PharmaForecast | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

PharmaForecast

In de afgelopen 20 jaar zijn de gemiddelde (jaarlijkse) farmaceutische R&D-uitgaven enorm gestegen terwijl het aantal nieuwe medicijnen per jaar gelijk is gebleven. Farmaceutische bedrijven kampen dan ook met een enorm innovatie probleem en één van hun grootste agenda punten is het beheersen van de jaarlijks stijgende R&D-kosten. De ontwikkelingen op gebied van digitale technologie gaan erg hard, en er zijn steeds meer toepassingsgebieden waarin dergelijk technologie tot disruptieve innovatie kan leiden. In de waardeketen van productontwikkeling in de farmaceutische industrie (drug development) zijn er verschillende aanknopingspunten waar met behulp van geavanceerde technologie en op basis van (historische) data uit onderzoek en ontwikkeling (zowel discovery als (pre-) clinical), via forecasting modellen betere inschattingen en daardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden, die tot kostenbesparing zullen lijden. Wij ambieren dan ook om een nieuw software-as-a-service (SaaS) systeem te ontwikkelen met pharmaceutical forecasting algoritmes voor verschillende onderdelen in de waardeketen. Hiermee krijgt de klant real-time inzicht in de slagingskans in verschillende fases en handvatten om deze te optimaliseren en onderzoeken zo efficiënt mogelijk op te zetten. Het systeem zal moeten werken op basis van data verkregen van de klant, in combinatie met andere (publiek toegankelijke) databronnen. In dit haalbaarheidsproject beogen wij de technische en economische haalbaarheid van dergelijk SaaS-systeem te onderzoeken, en op basis van de uitkomsten een besluit te nemen om beoogd systeem al dan niet te gaan ontwikkelen in een vervolgproject. Benefits: - Het terugbrengen van attrition rates (falingspercentage van drugs) - Kostenbesparing op gebied van R&D - Versnelling van klinische onderzoeken; innovatie eerder op de markt. - Verlagen van risico in klinisch onderzoek; snellere waarde creatie, maar ook het voorkomen van sterfgevallen. De beoogde toepassing is een farmacie-gerelateerde innovatie en sluit aan op het thema binnen de Life Sciences & Health topsector: Health technology assessment & quality of life. Met een cross-over naar de Creatieve industrie; roadmap Create Health (o.a. big data en predictive analysis) op het vlak van Health & Wellbeing (societal challenge) binnen het gebied Media & ICT. Alsmede een cross-over naar de ICT-roadmaps van de HTSM topsector: (1) ICT voor een verbonden wereld; en (2) Data, data, data.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.