Phoniro digitale deurontsleuting | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Phoniro digitale deurontsleuting

Dit project wordt gerealiseerd door Zorgorganisatie Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het betreft de inzet van de Phoniro digitale deurontgrendeling bij 162 extramurale cliënten van Zonnehuisgroep Vlaardingen in de regio Vlaardingen. Het betreft: • Phoniro digitale deurontgrendeling: veilige toegang tot een woning met digitale deurontsluiting via een persoonlijke app. Zonnehuisgroep Vlaardingen tracht met de inzet van Phoniro digitale deurontgrendeling onder meer: - Werkzaamheden van zorgmedewerkers alleen nog op afstand kunnen plaatsvinden, door de maatregelen die zijn genomen als gevolg van Covid-19; - Efficiëntie van de zorgmedewerker te vergroten, door het aantal onnodige reisbewegingen te verkleinen bij een (on)planbaar zorgmoment; - Toegang tot een woning mogelijk gemaakt wordt in geval van een calamiteit. In dit project wordt eerst een SWOT analyse van de opschaling gemaakt. Daarna volgt de voorbereiding en contractfase, waarin afspreken en contracten ten behoeve van AVG de Service Level Agreement (SLA) en de wijze van distributie van de devices afgesproken worden met de leverancier. In de volgende fase wordt een projectplan verder uitgewerkt en wordt ook de communicatie naar cliënten en eigen medewerkers in gang gezet. Daarna zal Zonnehuisgroep Vlaardingen een helder protocol voor hun medewerkers en cliënten opstellen, waarbij de cliënten en de medewerkers ook ordentelijk opgeleid zullen worden. De leverancier Focus Cura is verantwoordelijk voor het juist en veilig uitvoeren van de technische implementatie, inclusief een veilige distributie van de geïnstalleerde devices naar de cliënten. Zonnehuisgroep Vlaardingen zal vervolgens nauw moeten toezien dat de leverancier het uitgedachte distributie- en implementatieplan juist en conform afspraak uitvoert. In de laatste fase zal het traject ook geëvalueerd worden, waarbij de resultaten ook gepubliceerd worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.