Pilot 'development of an intake management system for the Prut and Moldova River | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pilot 'development of an intake management system for the Prut and Moldova River

Een snelle en betrouwbare identificatie van de verontreiniging van het water van de rivier is het uiteindelijke doel van dit project. Een monitoring-systeem, een onderdeel van een geavanceerd intake management systeem, moet zorgen voor een betrouwbare en veilige drinkwatervoorziening in de urbane agglomeratie van de stad Iasi in Roemenie. Het systeem, een combinatie van detectieapparatuur en een softwareplatform zal waterverontreiniging in de Prut en Moldova rivieren kunnen detecteren. De detectie kan in een zodanig kort tijdsbestek dat het mogelijk is om tijdig maatregelen te treffen zodat negatieve gevolgen voor de drinkwatervoorziening kan worden voorkomen. Naast de installatie van de geavanceerde Nederlandse detectietechnologie zal het personeel van het waterbedrijf van Iasi getraind worden in het gebruik van de apparatuur en monitoring. Het consortium ziet mogelijkheden voor vermarkting van het waterinname monitoringsconcept naar andere waterbedrijven in Roemenie en elders in de regio.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.