Pilotprojecten met het Octalix-klimaatsysteem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pilotprojecten met het Octalix-klimaatsysteem

Het overgrote deel van de gebouwen, ook duurzame gebouwen, gebruikt in de praktijk aanzienlijk meer energie dan geprognosticeerd. Het bedrijf Onroerend Groen heeft een concept voor gebouwautomatisering op de markt gebracht: het Octalix-klimaatsysteem. Energieverbruik neemt met 23 procent af en de tevredenheid van de gebouwgebruiker stijgt.

Aanleiding: meer energieverbruik dan vooraf ingeschat
Het overgrote deel van de gebouwen, ook duurzame gebouwen, gebruikt in de praktijk aanzienlijk meer energie dan geprognosticeerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit energieverbruikgegevens van Agentschap NL (toendertijd SenterNovem). De belangrijkste oorzaken voor het hogere verbruik zijn 1) niet optimaal installeren 2) niet optimaal regelen en 3) niet kunnen detecteren of componenten en installaties de beoogde prestaties waarmaken en blijven leveren.

PRoject: Oxtalix-klimaatsysteem
Het bedrijf Onroerend Groen een innovatief concept voor gebouwautomatisering ontwikkeld. Ten opzichte van bestaande gebouwbeheerssystemen biedt dit een nieuwe, functionaliteit:
- het Octalix-klimaatsysteem meet en regelt alle installaties en componenten afzonderlijk
- beoordeelt het systeem of ze presteren volgens vastgelegde afspraken
- het stelt installaties en componenten zodanig in dat ze optimaal presteren en alleen energie gebruiken op momenten dat dit nodig is.
Desgewenst kan een gebruiker het klimaat in zijn eigen werkruimte zelf aanpassen. De montage van het systeem is eenvoudig, doordat het om een plug & play -systeem gaat met een voorziening voor zelfdiagnose. Het geeft de monteur tijdens het installeren een directe terugkoppeling.

Resultaat: 23 procent lager energieverbruik
De toepassing van het Octalix-klimaatsysteem in twee voorbeeldprojecten heeft laten zien dat het systeem leidt tot een 23 procent lager energieverbruik. Tevens nam de tevredenheid van de gebouwgebruiker toe.

Om de perspectieven van het Octalix-klimaatsysteem voor hun eigen markt te kunnen beoordelen, hebben de partners het systeem elk in vijf of zes ruimtes in hun eigen bedrijven ingepast. Uit het totale cluster ontstaat een goed beeld van de prestaties van Octalix in verschillende typen gebouwen, met verschillende installatieconcepten en typen gebouwgebruikers. Op basis hiervan zijn grootschalige toepassingen van Octalix voorbereid.

Titel Pilotprojecten met het Octalix-klimaatsysteem
Penvoerder Triodos Bank
Contactpersoon De heer J. Hissel
Adres Postbus 55, 3700 AB Zeist
Telefoonnummer 030 - 693 65 63
E-mail jan.hissel@triodos.nl
Website www.onroerendgroen.nl
Partners DWA Installatie- en Energieadvies en ICT, Kropman Installatietechniek, Melexis, Spaapen Handelsmaatschappij en Triodos Bank
Looptijd 1 september 2006 - maart 2009
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO06006

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO06006.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.