Planten maken elektriciteit & biofuels | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Planten maken elektriciteit & biofuels

Plant Microbial Fuel Cell (Plant-MFC). Zo heet een nieuwe technologie die elektriciteit en biobrandstoffen rechtstreeks aan planten onttrekt. Zonder dat deze eerst geoogst hoeven te worden. In theorie kan de technologie een opbrengst realiseren die per oppervlakte-eenheid acht keer hoger is dan conventionele bio-energiesystemen. Dit project onderzocht in hoeverre dit praktisch haalbaar is.

Aanleiding: hogere energieopbrengst uit Plant-MFC mogelijk
Planten geven via hun wortels suikers, aminozuren, organische zuren en koolhydraten af aan de bodem. In het EOS NEO-onderzoek ‘Planten maken stroom’ is aangetoond dat micro-organismen hieruit rechtstreeks elektriciteit kunnen maken. Met deze technologie is het ook mogelijk om biobrandstoffen zoals H 2 en CH 4 te maken. Dit principe is Plant- Microbial Fuel Cell (Plant-MFC) gedoopt. In het verkennende onderzoeksproject zijn hiermee opbrengsten bereikt die overeenkomen met dertig procent van de energieproductie van biomassavergisting. In theorie zijn met in-situ bioraffinage veel hogere omzettingsrendementen te halen. Berekeningen laten zien dat Plant-MFC tot achtmaal meer energie per hectare kan opleveren dan conventionele bioraffinage, waarbij planten eerst worden geoogst en bewerkt, en pas daarna worden ingezet voor energiewinning.

Project: testen in de praktijk
In dit project onderzochten Wageningen Universiteit en Plant Research International of die uitkomsten kloppen. Gestreefd werd naar een opbrengst van 160 GJ per hectare per jaar, twee keer zoveel als bij huidige bioraffinageketens van verbranding, vergisting, pyrolyse en dergelijke. Aangrijpingspunten voor efficiencyverhoging waren: de productie van organische stof door de plant, de omzetting van de organische stof door de MFC en de ontwikkeling van de benodigde Plant-MFC-technologie. Aan het einde van het project is een opschaalbaar prototype Plant-MFC-reactor gebouwd. De partners in dit project legden technologische ontwikkeling zoveel mogelijk in patenten vast, met als doel de oprichting van een spin-off bedrijf.

Titel:

Planten maken elektriciteit & biofuels

Penvoerder:

Wageningen Universiteit

Contactpersoon:

De heer dr.ir. H.V.M. Hamelers (Bert)

Adres:

Bomenweg 2, 6703 HD WAGENINGEN

Telefoonnummer:

0317 - 483447

E-mail:

bert.hamelers@wur.nl

Website:

www.ete.wur.nl

Partners:

Plant Research International BV

Looptijd:

1 september 2007 - 1 september 2011

EOS-regeling:

Lange termijn

Projectnummer:

EOSLT06020


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT06020...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.