Planten maken stroom | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Planten maken stroom

Biomassa wordt doorgaans gewonnen door planten te oogsten. Dit is echter niet efficiënt en bovendien vervuilend. De toepassing van levende planten kent deze nadelen niet.

Aanleiding: winning biomassa door plantenoogst niet efficiënt
Door gewassen rechtstreeks te koppelen aan de elektriciteitsvoorziening ontstaat een energiecentrale die stil en letterlijk groen is. Hierdoor heeft een dergelijke centrale een hoge landschappelijke inpasbaarheid, wat de acceptatie sterk zal vergroten.

Project: planten maken stroom
Dit project moest aantonen dat het mogelijk is een energiecentrale op te zetten waarin elektriciteit is opgewekt uit planten zonder deze te hoeven oogsten.
Belangrijke aandachtspunten waren onder meer: de plantkeuze, het meten van de plantengroei en de toepassing van een methaanremmer. Deze laatste is nodig om methaanvorming en elektriciteitsverlies te voorkomen.

In de volgende projectfase zullen de prototypes gedurende een langere periode worden gevolgd om een betere inschatting te kunnen maken van het nieuwe systeem.

Resultaat: twee protypes
Uiteindelijk zou het project moeten resulteren in twee goed functionerende prototypes. Tevens zou er een helder inzicht moeten zijn verkregen in het functioneren en het potentieel van het nieuwe energieconcept.

Titel Planten maken stroom
Penvoerder Wageningen Universiteit and Researchcentrum
Contactpersoon Dr. ir. H.V.M. Hamelers
Adres Bomenweg 2, 6703 HD WAGENINGEN
Telefoonnummer -
E-mail bert.hamelers@wur.nl
Website -
Partners -
Looptijd 1/4/2006 - 31/3/2007
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer NEO0400008494


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.