Polder Wassenaar | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Polder Wassenaar

Door stijging van de zeespiegel, bodemdaling en steeds drogere zomers is veel landbouwgrond aan de kust aan het verzilten. Huidige teelten zijn niet bestand tegen zout of brak grondwater en ondernemers zijn op zoek naar alternatieven die kunnen omgaan met klimaatverandering. Bovendien staan veel visserijactiviteiten – zoals garnalenvissen – onder druk door de milieubelastende effecten.

In Texel is een ontwikkel- en testlocatie gebouwd om aquacultuur teelten te onderzoeken. Dit is Polder Wassenaar, een buitendijks kweekgebied dat wordt voorzien van vers zeewater door eb en vloed. Binnen dit project zal het consortium deze locatie gebruiken om een integraal kweeksysteem te ontwikkelen voor Hollandse garnalen, kokkels en zeewier. Deze inheemse soorten leven met de natuurlijke getijdewerking van de Waddenzee en voeden zich met elkaars reststoffen, waardoor een gebalanceerde kringloop ontstaat waaruit duurzaam kan worden geoogst. Het is een nieuwe manier van eiwitproductie voor de consument, waarbij de natuur wordt ontzien van visserijactiviteiten en geen negatieve belasting wordt uitgeoefend op het milieu.

Binnen dit project zullen onderzoek-, ontwikkel- en testactiviteiten worden uitgevoerd op 6 aspecten van de kweek, waarmee de volledige keten wordt betrokken. Het resultaat is een blauwdruk voor een grootschalige, commerciële aquacultuur kweekmethode, dat een alternatief kan bieden voor alle verzilte landbouwgebieden in Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.