PowerMatching City to the People | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

PowerMatching City to the People

Doel:
Klanten van PowerMatching City To The People (afgekort PMCTTP://) zullen in staat worden gesteld om van één van de slimme energiediensten zoals die binnen PowerMatching City zijn ontwikkeld gebruik te kunnen maken. Het gaat hierbij om de ‘slim kosten besparen’ en de ‘aangenaam samen duurzaam’ community-dienst. PMCTTP:// gaat daarvoor op zoek naar lokale energie coöperaties, communities en mogelijk ook fleetowners van elektrische auto’s om deze diensten gezamenlijk in de markt te zetten.

Met PMCTTP:// is het ook mogelijk om de vraag van (huishoudelijke) apparaten te sturen op basis van PowerMatcher prijzen.

Korte omschrijving:
PMCTTP:// gaat hiervoor op zoek naar technologiepartners die in staat zijn om gezamenlijk met PMCTTP:// een aanbieding aan de zogenaamde zelf produceren klanten ofwel prosumenten te kunnen doen zodat zijn niet alleen actief inzicht en controle hebben over hun eigen energiegebruik maar deze ook kunnen aanpassen aan de (lokale) energieprijzen op dat moment. Daarmee wordt het mogelijk om (lokaal) opgewekte energie beter in te passen omdat deze afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Aanleiding:
Na een succesvolle service demonstratie in fase 2 is PowerMatching City klaar voor de volgende stap om de lokale duurzame en slimme energiemarkt te gaan bedienen. PowerMatching City To The People is een project waarmee voor het eerst klanten op commerciële basis gewonnen zullen gaan worden.

Resultaat:
Om barrières voor grootschalige introductie van dit soort slimme energiediensten uit de weg te ruimen zal PMCTTP:// deze barrières daarvoor expliciet inzichtelijk gaan maken en concrete voorstellen doen hoe deze beslecht kunnen worden. Daarmee wordt niet alleen het innovatieproces versterkt, maar worden ook de maatschappelijk baten die met de introductie van slimme energiesystemen zijn verbonden naar voren gehaald.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.